KEZDŐLAP HACKATHON 2017. 06. 28. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:

1.) Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési évéről szóló beszámolója

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Óvodavezető vezetői programjának elfogadása

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Beszámoló a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola Alsónémedi Telephelyének 2016 -2017. tanévi pedagógiai tevékenységéről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala (Társuláshoz való csatlakozás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézmény-fenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózata Alsónémediben működő családi napközi támogatása, valamint feladat-ellátási szerződés kötésének előkészítése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Hozzájárulás iskolát érintő átszervezéshez

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Józan Béla belterületbe csatolási kérelme 0315/83-86 hrsz

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Józan Menyhért és Csermák László belterületbe csatolási kérelme (061/45, 061/47, 061/50 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) 061/51 hrsz.-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) 2017. évi költségvetés II. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) DAKÖV Kft. 2016. évi beszámolója

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Az anyakönyvi helyi rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Alsónémedi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztés kivitelező(k) kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Alsónémedi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztés Iskola utcai járda építéshez szükséges elektromos hálózat áthelyezéséhez kivitelező kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Önkormányzati útépítések előkészítése, tervező(k) kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Kerékpárút VEKOP pályázat Szemléletformálás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Településrendezési eszközök (TAK, TKR és HÉSZ módosítás) készítőjének kivålasZtåsa

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Óvoda energetika KEHOP pályázat műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Óvoda energetika KEHOP pályázat projektmenedzser kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek felhasználása (Kincstárjegy vásárlása)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

21.) Óvoda átköltözése a Kossuth utcai volt iskolaépületbe

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

22.) Napelem-park létesítése az Alsónémedi 0261/2 hrsz.-ú ingatlanon

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

23.) Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályban tartása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

24.) Települési adó rendelettel kapcsolatosan érkezet törvényességi felhívás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

25.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

26.) Személyi ügy – ABÉVA Kft. ügyvezetőjének megbízása

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>