KEZDŐLAP HACKATHON 2018. 02. 13. Pénzügyi bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Bölcsőde működtetési feltételeinek meghatározása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézmény-fenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózat – ABÉVA Kft. -Önkormányzat közötti háromoldalú megállapodás megszüntetése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Veresmarty J. utca kiépítésére útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Önkormányzati utak forgalmi rendje felülvizsgálatára érkezett ajánlatok elbírálása, tervező kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Helyi Építési Szabályzat tervezőjének kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Közbeszerzési eljárások indítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Központi orvosi rendelő pályázatához projektmenedzser kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Alsónémedi, Fő út 56. szám alatti épületrész bérleti szerződésének meghosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Szabadság tér 12/D. sz. alatti üzlethelyiség bérbevétele

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>