KEZDŐLAP HACKATHON 2018. 02. 28. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A 2017. évi költségvetés V. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

2.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

3.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

4.) Elővásárlási jogról való lemondás (földterület)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

5.) Kossuth úti iskolaépület átalakítás tervezői ajánlatának elbírálása, tervező kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármesteElőterjesztés >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

6.) Orvosi rendelő műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

7.) Alsónémedi Északi Vállalkozói Terület – Temető között kerékpárút útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

8.) Alsónémedi Szabadság tér – Déli belterület határ között járda- kerékpárút útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

9.) Veresmarty J. utca műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

10.) Településképi rendelet partnerségi egyeztetési eljárás lezárása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

11.) Lakodalmak bérleti díjának emelése (Iskola Aula)

Előterjesztő:Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

12.) Fő út 54. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása

Előterjesztő:Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

13.) ABÉVA Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje (FEB javaslata)

Előterjesztő:Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

14.) ABÉVA Kft. Ügyvezetőjének díjazása (FEB javaslata)

Előterjesztő:Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

15.) Javaslat a Kertváros Szociális Központ által nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás intézményi- és személyi térítési díjának módosítására

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

16.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Dr, Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

17.) Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása

Előterjesztő: Dr, Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

18.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

19.) Egyebek: Szóbeli beszámoló a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről, síkosságmentesítés

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Felvétel >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

20.) Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásával kapcsolatos kifogás elbírására

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>