KEZDŐLAP HACKATHON 2018. 03. 26. Településfejlesztési bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Mezőőrség beszámolója

Előterjesztő: Mezőőrök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Napelempark létrehozása a 0263/14 hrsz-ú ingatlanon – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Pályázaton való indulásról döntés (belterületi utak felújítása) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Járdaépítés a Haraszti út Deák F. u. – Arany J. u. közötti szakaszán –véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

6.) Ingatlan vásárlással kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>