KEZDŐLAP HACKATHON 2018. 03. 27. Pénzügyi bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2017. évi tevékenységéről – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) ABÉVA Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) ABÉVA Kft. könyvvizsgálójának kiválasztása és díjazásának megállapítása– véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Beszámoló az ABÉVA Kft. Tankerülettel történt tárgyalásáról – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) 2017. évi belső ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Települési adórendelet elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Alpolgármester „javadalmazása” – véleményezés 

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Pályázatíró kiválasztása Halászy Károly utca útépítés – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Pályázaton való indulásról döntés (belterületi utak felújítása) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Alsónémedi köztemetői épület nyílászárócseréjére ajánlattevők kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Szabadság tér 12/D. sz. alatti üzlethelyiség bérbevétele

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

13.) Ingatlan értékesítéssel-vásárlással kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Tájékoztatás a köztartozásmentes adatbázisból való kikerülés miatti Kormányhivatali megkeresésről

Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>