KEZDŐLAP HACKATHON 2018. 03. 28. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés

1.) Napelempark létrehozása a 0263/14 hrsz-ú ingatlanon

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) ABÉVA Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítása

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) ABÉVA Kft. könyvvizsgálójának kiválasztása és díjazásának megállapítása

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Beszámoló az ABÉVA Kft. Tankerülettel történt tárgyalásáról

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) 2017. évi belső ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

Előterjesztő: Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Települési adórendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Alpolgármester beszámolója 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Alpolgármester „javadalmazása”

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Pályázatíró kiválasztása Halászy Károly utca útépítés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Főépítészi beszámoló

Előterjesztő: Rumi Imre főépítész

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Családi napközi tervezési program meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Kertváros Szociális Központ által nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás intézményi- és személyi térítési díjemelésére vonatkozó határozat módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének határidő hosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Pályázaton való indulásról döntés (belterületi utak felújítása)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Járdaépítés a Haraszti út Deák F. u. – Arany J. u. közötti szakaszán

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Egyebek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

20.) Ingatlan értékesítéssel-vásárlással kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>