KEZDŐLAP HACKATHON 2018. 09. 24. Településfejlesztési bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló a Mezőőri Szolgálat tevékenységéről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) 2716 és 2721 hrsz-ú utak tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Belterületbe csatolási kérelem (0322/1-3 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Elővásárlási jogról való lemondás (0204/60 hrsz-ú földterület)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) 057 hrsz-ú út elnevezése (Penny út)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Lakóterület fejlesztés feltételeinek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Téli síkosságmentesítés

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>