KEZDŐLAP HACKATHON 2018. 09. 25. Pénzügyi bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2018. I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

2.) ABÉVA KFT. Javadalmazási szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető, Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

3.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói

Előterjesztő: Alapítványi Elnökök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

4.) AVE támogatási kérelme

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

5.) 2716 és 2721 hrsz-ú utak tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

6.) 2017. évi zárszámadási rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

7.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

8.) 2018. évi költségvetés III. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

9.) Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan, közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

10.) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása - reklámadó

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

11.) Bursa Hungarica 2019. évi pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

12.) „Alsónémedi Szabadság tér-déli belterület határ közötti egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Közbeszerzési terv módosítása és villamos energia beszerzés eljárás indítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

14.) Lakóterület fejlesztés feltételeinek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

15.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2019-2033. közötti gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

16.) Téli síkosságmentesítés

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

17.) Önkormányzati befektetés lehetősége a Magyar Államkincstárnál

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

19.) Szóbeli tájékoztatás vagyoni ügyekről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>