KEZDŐLAP HACKATHON 2018. 09. 26. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói

Előterjesztő: Alapítványi Elnökök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

2.) AVE támogatási kérelme

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

3.) Óvoda tanévkezdés személyi, tárgyi feltételei, nyári nyitva tartás tapasztalatai

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

4.) Az iskola tájékoztatása a 2017/18-es tanévről, a tanévkezdés változásairól

Előterjesztő: Kotán Miklós igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

5.) Némedi Kincskeresők címerhasználati kérelme

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

6.) 2716 és 2721 hrsz-ú utak tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

7.) Lakóterület fejlesztés feltételeinek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

8.) Belterületbe csatolási kérelem (0322/1-3 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

9.) Elővásárlási jogról való lemondás (0204/60 hrsz-ú földterület)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

10.) 057 hrsz-ú út elnevezése (Penny út)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

11.) ABÉVA KFT. Javadalmazási szabályzatának elfogadása

Előterjezstő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

12.) 2017. évi zárszámadási rendelet módosítása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

13.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

14.) 2018. évi költségvetés III. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

15.) Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan, közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

16.) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása - reklámadó 

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

17.) Bursa Hungarica 2019. évi pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

18.) „Alsónémedi Szabadság tér-déli belterület határ közötti egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

19.) Közbeszerzési terv módosítása és villamos energia beszerzés eljárás indítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

20.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2019-2033. közötti gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

21.) Téli síkosságmentesítés

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

22.) Önkormányzati befektetés lehetősége a Magyar Államkincstárnál

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

23.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről Előterjesztő:

Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

24.) Egyebek 

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Zárt ülés

 

25.) Lakáscélú támogatási kérelmek véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

26.)Szóbeli tájékoztatás vagyoni ügyekről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>