KEZDŐLAP HACKATHON 2018. 10. 30. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) HÉSZ véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Településközpont közlekedésfejlesztési tanulmánytervének véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 15/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Beszámoló Alsónémedi Polgármesteri Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2019. évi adómértékek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Csapadékvíz elvezetés pályázatának előkészítése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Alsónémedi 061/5 és 061/6 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Egyebek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Lakáscélú támogatások kifizetésének utólagos jóváhagyása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>