KEZDŐLAP HACKATHON 2018. 11. 27. Pénzügyi bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

 

1.) Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás DTKH elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási díjának felülvizsgálata – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Inczeffy Zsolt ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) ABÉVA Kft. 2018. évi III. negyedéves beszámolója

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) ABÉVA Kft. 2019. évi üzleti terve – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) ABÉVA Kft-nek nyújtott tagi kölcsön meghosszabbítása – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Iskola üzemeltetésével kapcsolatos pályázatokról döntés – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Suzuki Ullmann volt telephelyének bérleti díja – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Csapadékvíz elvezetés pályázatíró kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Alsónémedi Temető fejlesztéséhez kapcsolódó előfásítás kivitelezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) A 2018. évi költségvetés IV. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Tájékoztató az önkormányzat 3⁄4 éves gazdálkodásáról – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Pótbefizetés a „Kertváros” Kistérségi Önkormányzati Társuláshoz – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Meglévő kerékpárútra vonatkozó üzemeltetési keretszerződés jóváhagyása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 7/2011. (III. 30.) sz. rendelet módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Egyebek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlásra érkezett ajánlat)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>