KEZDŐLAP HACKATHON 2018. 11. 28. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Dr. Farkas Gábor tervező településközpont beépítési terv bemutatója

Előterjesztő: Dr. Farkas Gábor tervező

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás DTKH elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha beszámolója

Előterjesztő: Rácz Viktória intézményvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási díjának felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Inczeffy Zsolt ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Helyi Esélyegyelőségi Program elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Szántó Erzsébet HEP Fórum elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) ABÉVA Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) ABÉVA Kft-nek nyújtott tagi kölcsön meghosszabbítása

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Iskola üzemeltetésével kapcsolatos pályázatokról döntés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Suzuki Ullmann volt telephelyének bérleti díja

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Csapadékvíz elvezetés pályázatíró kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Alsónémedi Temető fejlesztéséhez kapcsolódó előfásítás kivitelezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14). A 2018. évi költségvetés IV. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Tájékoztató az önkormányzat 3/4 éves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Pótbefizetés a „Kertváros” Kistérségi Önkormányzati Társuláshoz

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Javaslat idősek nappali ellátásának biztosítására, és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 7/2011. (III. 30.) sz. rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Adásvételi szerződés módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

21.) 4604 jelű országos közút elnevezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

22.) Belterületbe csatolási kérelem (061/33 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

23.) Meglévő kerékpárútra vonatkozó üzemeltetési keretszerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

24.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

25.) Egyebek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

26.) Helyi kitüntetésről szóló javaslatok véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

27.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlási, -eladási ügy)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>