KEZDŐLAP HACKATHON 2019. 02. 27. Képviselő-testület ülése

business128 w

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A 2018. évi költségvetés V. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) ABÉVA Kft. tőketörlesztés támogatása

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Általános Iskola aulájában tartandó lakodalmak bérleti díjának megállapítása 2019. évre

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Közérdekű kötelezettségvállalás (Penny Market Kft. kerékpárút)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) HÉSZ rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Civil, egyházak, sportszervezetek részére pályázat kiírása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Sportegyesületek támogatási kéréseinek elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Halászy Károly utca és a Rákóczi Ferenc utca műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Két csoportszobás mini bölcsőde építésének műszaki ellenőri kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Haraszti úti járda, településkapu (sziget) tervezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Tervezői megbízások (uszoda, Schuler-csarnok területe, új Polgármesteri Hivatal épülete)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Településközpont fejlesztési tervéhez kapcsolódó közlekedésfejlesztési engedélyezési tervek tervezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Orvosi rendelő burkolat típus változás költségnövekedése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Monori Katasztrófavédelem támogatása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Választási hirdetések megjelentetése az Alsónémedi Hírmondóban

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele – szóbeli tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. György Balázs PJÜTB elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezési terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

21.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

22.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

23.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlásra érkezett ajánlatok)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>