KEZDŐLAP HACKATHON 2019. 03. 26. Pénzügyi bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló a főépítész tevékenységéről – véleményezés

Előterjesztő: Rumi Imre főépítész

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Iskolaépület beázásával kapcsolatos tájékoztatás – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) ABÉVA Kft. finanszírozása – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) ABÉVA Kft. ügyvezetőjének díjazása és jutalmazása – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) A Polgármester jutalmazására javaslattétel – véleményezés

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Közterület felügyelők részére gépkocsivásárlásról való döntés –  véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Önkormányzati tulajdonú gépkocsi (településőr) üzembentartói szerződése  a Polgárőrséggel – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Bölcsőde építés kivitelezés tárgyú közbeszerzés lezárása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) „Halászy Károly utca és Rákóczi utca útfelújítás” tárgyú közbeszerzési  eljárás lezárása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Beszámoló Nagyajta 2018. évi támogatásának felhasználásáról –  véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Építéshatósági együttműködés megszüntetése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése –  véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>