KEZDŐLAP HACKATHON 2019. 03. 27. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Helyi védelem törtélésére irányuló kérelem (Széchenyi u. 20.)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Beszámoló a főépítész tevékenységéről

Előterjesztő: Rumi Imre főépítész 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Iskolaépület beázásával kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) ABÉVA Kft. finanszírozása

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) ABÉVA Kft. ügyvezetőjének díjazása és jutalmazása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) A Polgármester jutalmazására javaslattétel

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Beszámoló az alpolgármester munkájáról

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.)  Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Közterület felügyelők részére gépkocsivásárlásról való döntés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Önkormányzati tulajdonú gépkocsi (településőr) üzembentartói szerződése a Polgárőrséggel

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) „Bölcsőde építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzés lezárása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) „Halászy Károly utca és Rákóczi utca útfelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.)  Beszámoló Nagyajta 2018. évi támogatásának felhasználásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.)  Építéshatósági együttműködés megszüntetése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.)  Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.)  Polgármesteri Hivatal és intézmények közti módosított munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.)  Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>