KEZDŐLAP HACKATHON 2019. 04. 29. Pénzügyi bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről

Előterjesztő: Zoltán Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Beszámoló az ASE tevékenységéről, ASE támogatásának kiegészítése

Előterjesztő: Varga Sándor elnök, Horváth Miklós ASE, Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Beszámoló az AVE tevékenységéről

Előterjesztő: Varga László elnök és Gyurováth Tamás edző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) ABÉVA Kft. 2019. évi üzleti terve módosítása

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Beszámoló az ABÉVA 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) ABÉVA Kft. 2019. I. negyedéves beszámolója

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Gyermekorvos kamatmentes kölcsön kérelme

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól

Előterjesztő: Vincent Auditor Kft. képviselője és dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Döntés a Nagygödör tér bekerítésének előkészítéséről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Polgármesteri keret meghatározása (egyéb civil szervezetek támogatására)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) DAKÖV Kft. víz- és szennyvízhálózat bővítés tervezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) DAKÖV Kft. megbízása az orvosi rendelő közműépítésének kivitelezésére

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Uszoda tervezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Alsónémedi Templom utca felújítása és a Fő utca 87-Halászy utca között kerékpárút építés kivitelezés közbeszerzési eljárás indítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Alsónémedi Haraszti úti járda felújításának közbeszerzési eljárás indítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) A közterületek használatáról, valamint az utcanév és házszám táblákról szóló  8/2005. (VII. 08.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár klimatizálás kivitelezőjének  kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Konyha részére kombinált sütő vásárlása

Előterjesztő: Rácz Viktória intézményvezető és Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

21.) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által „önkormányzati feladatellátást  szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton való indulás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

22.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>