KEZDŐLAP HACKATHON 2019. 06. 25. Pénzügyi bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) DAKÖV Kft. beszámolója

Előterjesztő: Jasper Lóránt ügyvezető és Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Volánbusz járatok útvonalmódosítási javaslata

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) 2019. évi költségvetés I. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Sportcsarnok tetőtér javítás, beázás megszüntetés - tájékoztatás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Telekösszevonás Fő út 56-58. (Polgármesteri Hivatal)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Fő út 888-889 hrsz-ú ingatlanokon parkoló kialakítása, épület bontás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Somogyi Béla u. – Kossuth Lajos u. területcsere (településközpont kialakításához)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Illegális hulladéklerakók felszámolása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Konyhabővítés tervezőjének megbízás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Óvoda bővítés tanulmányterv tervezői megbízás (Rákóczi utca)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Kerékpárút nyomvonalának önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vétele

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>