KEZDŐLAP HACKATHON 2019. 06. 26. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola Alsónémedi Telephelyének 2018-2019. tanévi pedagógiai tevékenységéről

Előterjesztő:  Lupa János igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Szivárvány Napközi otthonos Óvoda nevelési évről szóló beszámolója

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) DAKÖV Kft. beszámolója  - gazdasági

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel konzorciumi szerződés kötése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Sportcsarnok tetőtér javítás, beázás megszüntetés - tájékoztatás

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Helyi védelem törlésére vonatkozó kérelem (Rákóczi u. 11.)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Volánbusz járatok útvonalmódosítási javaslata

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) 2019. évi költségvetés I. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Telekösszevonás Fő út 56-58. (Polgármesteri Hivatal)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Fő út 888-889 hrsz-ú ingatlanokon parkoló kialakítása, épület bontás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Somogyi Béla u. - Kossuth Lajos u. területcsere (településközpont kialakításhoz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Illegális hulladéklerakók felszámolása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Belterületbe csatolási kérelmek (050/43, 0221/19, /28, /29 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Konyhabővítés tervezőjének megbízás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Óvoda bővítés tanulmányterv tervezői megbízás (Rákóczi utca)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Kerékpárút nyomvonalának önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vétele

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.)  Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>