KEZDŐLAP HACKATHON 2019. 09. 23. Településfejlesztési bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Elővásárlási jogról való lemondás (1255/2 hrsz-ú földterület)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Belterületbe csatolási kérelmek (0221/44, 035/2 és 035/6, valamint 0240/35-37 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>