KEZDŐLAP HACKATHON 2019. 09. 24. Pénzügyi bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>


1.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói a 2018-as évről – véleményezés

Előterjesztő: Kuratóriumi elnökök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) A 2019. évi költségvetés II. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Bursa Hungarica 2020. évi pályázathoz való csatlakozás – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2020-2034. közötti gördülő fejlesztési terve – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Elővásárlási jogról való lemondás (1255/2 hrsz-ú földterület) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Fő út 73-75. parkoló építés, csapadékvíz elvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Templom utca burkolat felújítás, járdaépítés, vízelvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Haraszti úti járda felújításának tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Háromoldalú megállapodás megkötése (albérleti hozzájárulás rendőrség) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Területátadás a Magyar Államnak (út céljára) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Polgármesteri Hivatal kiviteli tervek és településközpont belső úthálózati koncepcióterv tervezőjének megbízása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Az ABÉVA Kft. működésével kapcsolatos szerződések – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Az ABÉVA Kft. 2019. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>