KEZDŐLAP HACKATHON 2019. 09. 25. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói a 2018-as évről

Előterjesztő: Kuratóriumi elnökök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Az iskola tájékoztatása a 2018/19-es tanévről, a tanévkezdés változásairól

Előterjesztő: Kotán Miklós igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Óvoda személyi, tárgyi feltételei, nyári nyitva tartás tapasztalatai

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója

Előterjesztő: Bodó Dávid tűzoltóparancsnok-helyettes és Vincze József polgármester

űElőterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

A 2019. évi költségvetés II. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Bursa Hungarica 2020. évi pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Egészségügyi szolgáltatók székhely módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű rendszer 2020-2034. közötti gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Elővásárlási jogról való lemondás (1255/2 hrsz-ú földterület)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Belterületbe csatolási kérelmek (0221/44, 035/2 és 035/6, valamint 0240/35-37 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Fő út 73-75. parkoló építés, csapadékvíz elvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Templom utca burkolat felújítás, járdaépítés, vízelvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Haraszti úti járda felújításának tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Háromoldalú megállapodás megkötése (albérleti hozzájárulás rendőrség)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Területátadás a Magyar Államnak (út céljára)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Polgármesteri Hivatal kiviteli tervek és településközpont belső úthálózati koncepcióterv tervezőjének megbízása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Az ABÉVA Kft. működésével kapcsolatos szerződések

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>