KEZDŐLAP HACKATHON 2021. 06. 23. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester és az alapellátás szolgáltatói

2.) DAKÖV Kft. 2020. évi beszámolója

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán és Jasper Lóránt ügyvezető

3.) Az ABÉVA Kft. illetékfizetési kötelezettsége

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

4.) Az ABÉVA Kft. leltározása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

5.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről (ELOHIM Kft.)

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester és Zoltán Miklós ügyvezető

6.) Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója a 2020. évről

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester és Lupa János igazgató

7.) Beszámoló a főépítész tevékenységéről 2020. évben

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester és Farkas István főépítész

8.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha szakmai program felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

9.) Nyersanyagköltség rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

10.) Szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

11.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

12.) HÉSZ módosítás (GIP4 övezet létrehozása) rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

13.) HÉSZ módosítás (kapubejárók) egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz lezárása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

14.) Civil szervezetek részére kiírt 2020. évi pályázat elbírálásáról való döntés

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

15.) 0193 1,0195 1 és 0195 5 hrsz-ú szántók haszonbérbe adása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester  

16.) Alsónémedi, Fő út 52. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

17.) Játszóterek fejlesztése Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester 

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

18.) Fő út településközponti része képének (arculatának) tervezésére tervező kiválasztása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

19.) Új közbeszerzési szakértő megbízása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

20.) Alsónémedi-Dunaharaszti között kerékpárút létesítésének terveztetése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

21.) Alsónémedi, Haraszti úti kőkereszt áthelyezése iránti kérelem

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

22.) Kérelem önkormányzati tulajdonban lévő telkek megvásárlására (Kemence)

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

23.) Tulipán, Jácint és Ibolya utca által határolt - jelenleg kihasználatlan - közterületek parkosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármeter

24.) Beszámoló a vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről

Előterjesztő: dr. György Balázs PJUTB elnök

25.) Polgármester beszámolója az elmúlt időszakról, hozott határozatokról

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

26.) Alsónémedi, Haraszti út járda és csapadékvíz-elvezetése, útfelújítás kivitelezése.

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester