KEZDŐLAP HACKATHON 2022. 02. 23. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

00:00 2022. 02. 23. Képviselő-testület ülése – napirend elfogadása

03:55 1.) Településrendezési eszközök felülvizsgálata - HÉSZ

29:28 2.) 2021.évi költségvetés IV. negyedévi módosítása

30:31 3.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének beterjesztése

51:17 4.) Alsónémedi, Fő út 63. sz. alatti orvosi rendelő mögötti területen építendő parkoló építésének pótmunkáira fedezet biztosítása+szerződés módosítása

56:04 5.) Alsónémedi, Garay u. és az 5.sz. Fő út csatlakozási pontjától az utolsó lakóházig (1700/1 hrsz) terjedő gyalogjárda és környezetrendezés védelmére fedezet biztosítása

57:04 6.) ABÉVA KFT. törzstőke emelésével és tőketörlesztésével kapcsolatos határozat elfogadása

57:33 7.) Az ABÉVA Kft. alapítóokiratának módosítása

57:49 8.) Az ABÉVA Kft. ügyvezetője bérének megállapítása

58:36 9.) ABÉVA KFt. Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai tisztelet díjának módosítása

59:36 10.) ABÉVA Kft. - Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola épület-gépészeti üzemeltetési feladatainak ellátására beérkezett ajánlatok bontása - eredményhirdetés

1:00:39 11.) Abéva Kft. Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola nappali portaszolgálat ellátására beérkezett ajánlatok bontása – eredményhirdetés

1:01:54 13.) Polgármesteri hivatal irattárának iratselejtezése és költöztetése (bontás-eredményhirdetés)

1:02:45 14.) Szavazatszámláló Bizottság Tagjainak megválasztása

1:04:20 15.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása

1:04:58 16.) Alsónémedi Községért Közalapítvány támogatási kérelme

1:05:44 17.) A „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása

1:06:28 18.) A DTKH Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámolója

1:08:41 19.) Belterületbe csatolási kérelem 058/20-21 hrsz.

1:09:43 20.) Belterületbe csatolási kérelem 035/13, 037/19 hrsz.

1:11:37 21.) 037/9 hrsz-ú közterület elnevezése

1:12:39 22.) Elővásárlási jogról történő lemondás (0268/168-170 hrsz.)

1:13:27 23.) Alsónémedi Haraszti út 22, valamint 19-21. szám előtti, valamint „Nefelejcs utca” nevű buszmegállók fedett buszváróvá alakítása

1:14:22 24.) Vagyonnyilatkozatok elfogadásáról szóbeli beszámoló

1:15:07 25.) Polgármester beszámolója

1:21:30 26.) ASE ingatlan használat