KEZDŐLAP HACKATHON 2012. 02. 02. Képviselő-testületi ülés

Mivel korábban többen jelezték, hogy egyes anyagokat előzetesen nem kaptak meg (mi pedig igen), ezért a meghívóval együtt, a napirendek sorrendjében összefűzve az ülés előtt archiválva közreadjuk.

A rögzítést követően ide fog kerülni az ülés képanyaga is...

A fontosabb döntések:

A képveselő-testület ülések keddenként 15 órakor fognak kezdődni, a bizottsági ülések az azt megelőző héten keddenként és szerdánként lesznek megtartva, a kezdési időpontokat a bizottságok saját hatáskörben fogják eldönteni.

Tudomásul vette a testület a 2012-es költségvetés beterjesztését. Ebben a tekintetben rengeteg változás volt, mert pl. intézményenként külön költségvetést kell készíteni.

Borítékolható volt a a pénzügyi és a településfejlesztési bizottságok összevonása. Az új, héttagú összevont bizottságból a korábbi átfedések miatt - az érdemeik elismerése mellett - három tagnak köszönte meg a testület a korábbi bizottsági munkát: Szövényi Eszter, Dimitrov Péter és Lakatosné Nagyszegi Mariann estek ki.

Vincze József Polgármester Úr a létrejött pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnökének Bálint Sándor képviselő Urat jelölte. Bálint Képviselő Úr megtisztelésnek tartotta a felkérést, úgy gondolta, hogy ez egy kicsit komoly feladat, de aki ismeri, azt tudja, hogy nem nagyon szokott meghátrálni az ilyen feladatoktól és ha a képviselőtársai bizalmat szavaznak erre a posztra, akkor elvállalja a jelölést. Zsin Úr Némedi Rezső Urat javasolta, a mostanában felmerült komoly környezetvédelmi problémák miatt.

A döntés csak második nekifutásra született meg, Bálint Sándor Úr lett az új bizottság elnöke.

Szerintem megkérdőjelezhetetlenül bölcs (nem kevésbé praktikus) döntés született: a minden tekintetben szeplőtelen előélet, a kétségbevonhatatlan szakmai felkészültség, a párját ritkító éleslátás és kreativitás mellett a vegytiszta kompromisszumkészség és a Polgármester Úr javaslatainak kivétel nélküli maximális támogatása olyan hatékony működést garantáló érvek, amik a legszkeptikusabbak kételyeit is lesöpörték.

Belágyi Tamás és Kozma Miklós Urak részére az egyhavi bruttó bérük 100%-ának megfelelő (ha jól tudom) bruttó 300-300 ezer forint jutalom került beterjesztésre. Mivel teljesítményértékelés nem készült, így a két ügyvezető a pénzügyi bizottság kérésére egy rövid beszámolót készített a 2011-es tevékenységükről.