KEZDŐLAP HACKATHON 2012. 02. 21. Kulturális bizottság ülése

2012. 02. 21. Kulturális bizottság ülése

A Kulturális Bizottság bizottság többek között a 2012-es költségvetést is véleményezte, György Képviselő Úr észrevételezte, hogy az iparűzési adó bevétele 2012-ben csak 400 millióra van tervezve, pedig 2011-ben 470 millió teljesült. A miheztartás végett kigyűjtöttem a korábbi évek adatait, már ami rendelkezésre állt a www.alsonemedi.hu-n:

Év / adónem Előirányzat Teljesülés

2007 Iparűzési adó 285 millió 436 millió

2008 Iparűzési adó 370 millió 451 millió

2009 Négy adónem össz. 544 millió 600 millió

2010 Négy adónem össz. 543 millió 570 millió

A fentiekből egyértelműen kiderül, hogy a korábbi években is rendszeresen alul voltak tervezve az adóbevételek. Az ülésen is jeleztem, ahogy 2012-ben is, a korábbi években hasonlóan - egyébként helyesen - alul voltak tervezve az adóbevételek. Fő az óvatosság, főleg ilyen gazdasági körülmények között. De azt, sem szabad elfelejteni, hogy emiatt majdnem biztosan fog keletkezni év közben extra forrás.