KEZDŐLAP HACKATHON 2012. 06. 20. Pénzügyi Bizottság Ülése

 

"...Határozati javaslat

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Vincze József polgármestert, hogy az I. ütemben megvalósuló útépítések műszaki ellenőrzésére legalább 3 árajánlatot kérjen be és a beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlattevővel szerződést kössön a műszaki ellenőri feladatok ellátására.

Határidő: 2012. július 15. (az árajánlatok bekérésére)

Felelős: Vincze József polgármester..."

Pestiesen szólva: Nyugodtan írd csak alá a csekket, az összeget majd beírom én.

Korábban - 2010 előtt - számos ilyen határozat született, de talán nem volna szerencsés újra bevezetni a gyakorlatba.

 

Meghívó és előterjesztések >>>