KEZDŐLAP HACKATHON 2013. 02. 04. Képviselő-testület rendkívüli ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

Az önkormányzat által korábban létrehozott (köz)alapítványok végjátékának lehetünk tanúi. Fontos megjegyezni, hogy szerep- és funkciótévesztésről beszélhetünk, hiszen (a korábbi szabályozás szerint is):

"Az alapítvány javára a célja megvalósításához szükséges vagyont kell rendelni...Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az alapító – közvetlenül vagy közvetve – az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat...."

Elvileg így kellene lennie, de a helyi gyakorlat szerint is inkább arról van szó, hogy csupán technikai célra vannak használva az önkormányzat által létrehozott alapítványok. A célok megvalósításához szükséges vagyon, forrás biztosítása az alapító feladata lenne. Persze egyáltalán nem hátrány, ha a kuratórium tagjai aktívan és sikeresen részt vesznek a források gyűjtésében, de elvileg nem ez lenne az elsődleges feladatuk.

Lényegében most abba az irányba haladunk, hogy az eddig is kihelyezett forráselosztási jogokat az önkormányzat gyakorlatban is visszaveszi saját, közvetlen hatáskörbe. Talán jobb is így, mert az eléggé képmutató eljárás, hogy - kis kivétellel - érdemi döntéshozók helyett lényegében 'aláírókká' silányultak a kuratóriumok elnökei és tagjai. Pusztán a látszatot tényleg felesleges fenntartani.