KEZDŐLAP HACKATHON 2013. 03. 19. Kulturális Bizottság ülése

M E G H Í V Ó

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságát az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/1999.(V.12.) önkormányzati rendelet 38.§ (1) bekezdése alapján  ö s s z e h í v o m.

Az ülés időpontja: 2013. március  19-én (kedd) 16.30 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

Zárt ülés:

1./ Szociális ügyek

2./ Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatása

Előterjesztő: Nagy Ibolya, Somogyiné Varga Ida ügyintézők

Nyilvános ülés:

3./ Civilszervezetek részére kiírt pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Török Lajosné bizottsági elnök

Az  ülés anyaga az ülésen kerül kiosztásra!

Megjelenésére feltétlen számítunk!

Alsónémedi, 2013. március 14.


Török Lajosné a Bizottság Elnöke