movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2023. szeptember 30., szombat, Jeromos napja van. Holnap Malvin napja lesz.

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló a főépítész tevékenységéről – véleményezés

Előterjesztő: Rumi Imre főépítész

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Iskolaépület beázásával kapcsolatos tájékoztatás – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) ABÉVA Kft. finanszírozása – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) ABÉVA Kft. ügyvezetőjének díjazása és jutalmazása – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) A Polgármester jutalmazására javaslattétel – véleményezés

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Közterület felügyelők részére gépkocsivásárlásról való döntés –  véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Önkormányzati tulajdonú gépkocsi (településőr) üzembentartói szerződése  a Polgárőrséggel – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Bölcsőde építés kivitelezés tárgyú közbeszerzés lezárása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) „Halászy Károly utca és Rákóczi utca útfelújítás” tárgyú közbeszerzési  eljárás lezárása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Beszámoló Nagyajta 2018. évi támogatásának felhasználásáról –  véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Építéshatósági együttműködés megszüntetése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése –  véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Szociális ügyek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

2.) Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatása

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintéző

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Mezőőri beszámoló

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Helyi védelem törtélésére irányuló kérelem (Széchenyi u. 20.)

Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Egyebek: TE SZEDD! szemétszedés ajándékfelajánlás kisorsolása

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

business128 w

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A 2018. évi költségvetés V. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) ABÉVA Kft. tőketörlesztés támogatása

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Általános Iskola aulájában tartandó lakodalmak bérleti díjának megállapítása 2019. évre

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Közérdekű kötelezettségvállalás (Penny Market Kft. kerékpárút)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) HÉSZ rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Civil, egyházak, sportszervezetek részére pályázat kiírása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Sportegyesületek támogatási kéréseinek elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Halászy Károly utca és a Rákóczi Ferenc utca műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Két csoportszobás mini bölcsőde építésének műszaki ellenőri kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Haraszti úti járda, településkapu (sziget) tervezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Tervezői megbízások (uszoda, Schuler-csarnok területe, új Polgármesteri Hivatal épülete)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Településközpont fejlesztési tervéhez kapcsolódó közlekedésfejlesztési engedélyezési tervek tervezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Orvosi rendelő burkolat típus változás költségnövekedése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Monori Katasztrófavédelem támogatása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Választási hirdetések megjelentetése az Alsónémedi Hírmondóban

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele – szóbeli tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. György Balázs PJÜTB elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezési terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

21.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

22.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

23.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlásra érkezett ajánlatok)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

penz biz

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2019. évi munkaterve

Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Fő út 52. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) A 2018. évi költségvetés V. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) ABÉVA Kft. tőketörlesztés támogatása – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az Általános Iskola aulájában tartandó lakodalmak bérleti díjának megállapítása  2019. évre

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Közérdekű kötelezettségvállalás (PennyMarket Kft. kerékpárút) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Sportegyesületek támogatási kéréseinek elbírálása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Halászy Károly utca és a Rákóczi Ferenc utca műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) HÉSZ rendelet elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Két csoportszobás mini bölcsőde építésének műszaki ellenőri kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Haraszti úti járda, településkapu (sziget) tervezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Tervezői megbízások (uszoda, Schuler-csarnok területe, új Polgármesteri Hivatal  épülete) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Településközpont fejlesztési tervéhez kapcsolódó közlekedésfejlesztési  engedélyezési tervek tervezőjének kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Orvosi rendelő burkolat típus változás költségnövekedése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Monori Katasztrófavédelem támogatása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Választási hirdetések megjelentetése az Alsónémedi Hírmondóban – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlásra érkezett ajánlatok) - véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző és Dr. György Balázs PJÜTB elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Szociális ügyek

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. évi munkaterve

Előterjesztő: Szántó Erzsébet elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Civil, egyházak, sportszervezetek részére pályázat kiírásának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

tf biz

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) HÉSZ rendelet elfogadásának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlásra érkezett ajánlatok) - véleményezés
Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A 2019. évi költségvetés beterjesztése (az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A Pénzügyminisztérium által Alsónémedi Önkormányzati települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén kiírásra kerülő pályázaton való indulás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Tájékoztató az ÁSZ utóellenőrzésének jelentéséről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Alsónémedi Szabadság tér- Déli belterület határ közötti Egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezői szerződés módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Alsónémedi Nagyközség helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálat során beérkezett vélemények elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Ingatlanvásárlási felajánlás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A Pénzügyminisztérium által Alsónémedi Önkormányzati települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén kiírásra kerülő pályázaton való indulás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Tájékoztató az ÁSZ utóellenőrzésének jelentéséről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Alsónémedi Szabadság tér- Déli belterület határ közötti Egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezői szerződés módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Ingatlanvásárlásra felajánlás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

tf biz

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Alsónémedi Nagyközség helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálat során beérkezett vélemények elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>