movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2022. július 03., vasárnap, Kornél és Soma napja van. Holnap Ulrik napja lesz.

Meghívó és előterjesztések >>>

 

1.) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Dr. György Balázs PJÜTB elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A 2017. évi költségvetés V. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Kossuth úti iskolaépület átalakítás tervezői ajánlatának elbírálása, tervező kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Orvosi rendelő műszaki ellenőr kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Alsónémedi Északi Vállalkozói Terület – Temető között kerékpárút útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Alsónémedi Szabadság tér – Déli belterület határ között járda- kerékpárút útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Veresmarty J. utca műszaki ellenőr kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Lakodalmak bérleti díjának emelése (Iskola Aula) – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Fő út 54. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) ABÉVA Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje (FEB javaslata) – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) ABÉVA Kft. Ügyvezetőjének díjazása (FEB javaslata) – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Szociális ügy

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintéző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2018. évi munkaterve

Előterjesztő: Szántó Erzsébet elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Javaslat a Kertváros Szociális Központ által nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás intézményi- és személyi térítési díjának módosítására – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Tájékoztatás: Március 15-i megemlékezés

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Elővásárlási jogról való lemondás (földterület)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Településképi rendelet partnerségi egyeztetési eljárás lezárása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Egyebek: elhagyott jármű

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) 2017. évi költségvetés beterjesztése (az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Bölcsőde működtetési feltételeinek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézmény-fenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózat – ABÉVA Kft. – Önkormányzat közötti háromoldalú megállapodás megszüntetése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Településarculati Kézikönyv (TAK) elfogadása előterjesztés, TAK

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Településszerkezeti Terv (TSZT) elfogadása szöveges rész - térkép

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6) Veresmarty J. utca kiépítésére útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Önkormányzati utak forgalmi rendje felülvizsgálatára érkezett ajánlatok elbírálása, tervező kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Helyi Építési Szabályzat tervezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) 221/2017. (X. 25.) önkormányzati határozat módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Közbeszerzési eljárások indítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Központi orvosi rendelő pályázatához projektmenedzser kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) 27/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat visszavonása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) A képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezési terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

21.) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

22.) Névhasználat és székhelylétesítés engedélyezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Bölcsőde működtetési feltételeinek meghatározása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézmény-fenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózat – ABÉVA Kft. -Önkormányzat közötti háromoldalú megállapodás megszüntetése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Veresmarty J. utca kiépítésére útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Önkormányzati utak forgalmi rendje felülvizsgálatára érkezett ajánlatok elbírálása, tervező kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Helyi Építési Szabályzat tervezőjének kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Közbeszerzési eljárások indítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Központi orvosi rendelő pályázatához projektmenedzser kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Alsónémedi, Fő út 56. szám alatti épületrész bérleti szerződésének meghosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Szabadság tér 12/D. sz. alatti üzlethelyiség bérbevétele

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Szociális ügyek

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Bölcsőde működtetési feltételeinek meghatározása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Tájékoztatások: Március 15-i megemlékezés

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

1.) Településarculati Kézikönyv (TAK) elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Településszerkezeti Terv (TSZT) elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Veresmarty J. utca kiépítésére útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Egyebek:Haraszti út forgalomlassítása, földszállítási ügy, szemétbánya rekultivációja

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Felvétel >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 


Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Az óvodaépületek felújításához műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) 2017. évi Közbeszerzési Terv módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) „PM_EUALAPELLÁTÁS_2017 Központi orvosi rendelő létesítése Alsónémedin című pályázathoz önerő biztosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Déli körforgalom étépítés tervezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Önkormányzati zászló adományozása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>