movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2022. július 03., vasárnap, Kornél és Soma napja van. Holnap Ulrik napja lesz.

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Szociális ügyek

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Dócziné Pallagi Ágnes és dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása

Előterjesztők: Orvosok, Védőnők, Orvosi Ügyelet Vezetője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Beszámoló az AVE tevékenységéről

Előterjesztő: Varga László elnök és Gyurováth Tamás edző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Beszámoló az ASE tevékenységéről, ASE támogatásának kiegészítése

Előterjesztő: Varga Sándor elnök, Horváth Miklós ASE, Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Beszámoló a NYWYG tevékenységéről

Előterjesztő: Suplicz Zsolt elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Beszámoló a Művelődési Ház 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Jobbágy Ilona intézményvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Tájékoztató: Gyermeknap megszervezése, Pedagógusnap megszervezése, Előkészület: június 4. Trianoni békeszerződés

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről

Előterjesztő: Józan Krisztián elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Közterület elnevezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) DAKÖV Kft. víz- és szennyvízhálózat bővítés tervezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Helyi védelem törtélésére irányuló kérelem (Széchenyi u. 20.)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Beszámoló a főépítész tevékenységéről

Előterjesztő: Rumi Imre főépítész 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Iskolaépület beázásával kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) ABÉVA Kft. finanszírozása

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) ABÉVA Kft. ügyvezetőjének díjazása és jutalmazása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) A Polgármester jutalmazására javaslattétel

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Beszámoló az alpolgármester munkájáról

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.)  Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Közterület felügyelők részére gépkocsivásárlásról való döntés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Önkormányzati tulajdonú gépkocsi (településőr) üzembentartói szerződése a Polgárőrséggel

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) „Bölcsőde építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzés lezárása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) „Halászy Károly utca és Rákóczi utca útfelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.)  Beszámoló Nagyajta 2018. évi támogatásának felhasználásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.)  Építéshatósági együttműködés megszüntetése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.)  Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.)  Polgármesteri Hivatal és intézmények közti módosított munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.)  Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló a főépítész tevékenységéről – véleményezés

Előterjesztő: Rumi Imre főépítész

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Iskolaépület beázásával kapcsolatos tájékoztatás – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) ABÉVA Kft. finanszírozása – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) ABÉVA Kft. ügyvezetőjének díjazása és jutalmazása – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) A Polgármester jutalmazására javaslattétel – véleményezés

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Közterület felügyelők részére gépkocsivásárlásról való döntés –  véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Önkormányzati tulajdonú gépkocsi (településőr) üzembentartói szerződése  a Polgárőrséggel – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Bölcsőde építés kivitelezés tárgyú közbeszerzés lezárása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) „Halászy Károly utca és Rákóczi utca útfelújítás” tárgyú közbeszerzési  eljárás lezárása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Beszámoló Nagyajta 2018. évi támogatásának felhasználásáról –  véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Építéshatósági együttműködés megszüntetése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése –  véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Szociális ügyek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

2.) Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatása

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintéző

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Mezőőri beszámoló

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Helyi védelem törtélésére irányuló kérelem (Széchenyi u. 20.)

Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Egyebek: TE SZEDD! szemétszedés ajándékfelajánlás kisorsolása

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

business128 w

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A 2018. évi költségvetés V. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) ABÉVA Kft. tőketörlesztés támogatása

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Általános Iskola aulájában tartandó lakodalmak bérleti díjának megállapítása 2019. évre

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Közérdekű kötelezettségvállalás (Penny Market Kft. kerékpárút)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) HÉSZ rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Civil, egyházak, sportszervezetek részére pályázat kiírása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Sportegyesületek támogatási kéréseinek elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Halászy Károly utca és a Rákóczi Ferenc utca műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Két csoportszobás mini bölcsőde építésének műszaki ellenőri kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Haraszti úti járda, településkapu (sziget) tervezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Tervezői megbízások (uszoda, Schuler-csarnok területe, új Polgármesteri Hivatal épülete)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Településközpont fejlesztési tervéhez kapcsolódó közlekedésfejlesztési engedélyezési tervek tervezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Orvosi rendelő burkolat típus változás költségnövekedése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Monori Katasztrófavédelem támogatása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Választási hirdetések megjelentetése az Alsónémedi Hírmondóban

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele – szóbeli tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. György Balázs PJÜTB elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezési terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

21.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

22.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

23.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlásra érkezett ajánlatok)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

penz biz

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2019. évi munkaterve

Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Fő út 52. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) A 2018. évi költségvetés V. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) ABÉVA Kft. tőketörlesztés támogatása – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az Általános Iskola aulájában tartandó lakodalmak bérleti díjának megállapítása  2019. évre

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Közérdekű kötelezettségvállalás (PennyMarket Kft. kerékpárút) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Sportegyesületek támogatási kéréseinek elbírálása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Halászy Károly utca és a Rákóczi Ferenc utca műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) HÉSZ rendelet elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Két csoportszobás mini bölcsőde építésének műszaki ellenőri kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Haraszti úti járda, településkapu (sziget) tervezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Tervezői megbízások (uszoda, Schuler-csarnok területe, új Polgármesteri Hivatal  épülete) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Településközpont fejlesztési tervéhez kapcsolódó közlekedésfejlesztési  engedélyezési tervek tervezőjének kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Orvosi rendelő burkolat típus változás költségnövekedése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Monori Katasztrófavédelem támogatása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Választási hirdetések megjelentetése az Alsónémedi Hírmondóban – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlásra érkezett ajánlatok) - véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző és Dr. György Balázs PJÜTB elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Szociális ügyek

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. évi munkaterve

Előterjesztő: Szántó Erzsébet elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Civil, egyházak, sportszervezetek részére pályázat kiírásának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

tf biz

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) HÉSZ rendelet elfogadásának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlásra érkezett ajánlatok) - véleményezés
Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A 2019. évi költségvetés beterjesztése (az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A Pénzügyminisztérium által Alsónémedi Önkormányzati települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén kiírásra kerülő pályázaton való indulás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Tájékoztató az ÁSZ utóellenőrzésének jelentéséről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Alsónémedi Szabadság tér- Déli belterület határ közötti Egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezői szerződés módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Alsónémedi Nagyközség helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálat során beérkezett vélemények elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Ingatlanvásárlási felajánlás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A Pénzügyminisztérium által Alsónémedi Önkormányzati települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén kiírásra kerülő pályázaton való indulás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Tájékoztató az ÁSZ utóellenőrzésének jelentéséről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Alsónémedi Szabadság tér- Déli belterület határ közötti Egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezői szerződés módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Ingatlanvásárlásra felajánlás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

tf biz

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Alsónémedi Nagyközség helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálat során beérkezett vélemények elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Mostanában kerültek nyilvánosságra Alsónémedi leendő településközpontjának látványtervei. A félreértések elkerülése és a közérthetőség miatt érdemes megjegyezni, hogy egyrészt az új polgármesteri hivatal másrészt az egykori 'ceruzagyár' másnéven 'Schuller csarnok' helyére tervezett építményekről van szó. A lenti (Gyáli út - Fő út kereszteződésénél madártávlatból készített) látképen mindkét épület látszik, a kép jobb felső sarokban a volt caruzagyár helyére tervezett épület van.

Településközpont rajzos >>> Településközpont hasznosítás >>>

an000

 A terv bemutatásáról késült felvétel:

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) AVE támogatási szerződésének módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szántók bérleti szerződései

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Bölcsőde építés-kivitelezés feltételes közbeszerzése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) „Kertváros” Kistérségi Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Orvosi rendelő műszaki ellenőri szerződésének módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Képviselő-testület 2019. évi munkaterve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) A 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 23/2002. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Telephely engedélyekkel kapcsolatos kérdések (salakválogató létesítés, lipóti pékség)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Szóbeli beszámoló a vagyoni ügyekről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) AVE támogatási szerződésének módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szántók bérleti szerződései

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Bölcsőde építés-kivitelezés feltételes közbeszerzése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Orvosi rendelő műszaki ellenőri szerződésének módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) A 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2019. évi munkaszüneti  napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Szóbeli beszámoló a vagyoni ügyekről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Dr. Farkas Gábor tervező településközpont beépítési terv bemutatója

Előterjesztő: Dr. Farkas Gábor tervező

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás DTKH elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha beszámolója

Előterjesztő: Rácz Viktória intézményvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási díjának felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Inczeffy Zsolt ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Helyi Esélyegyelőségi Program elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Szántó Erzsébet HEP Fórum elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) ABÉVA Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) ABÉVA Kft-nek nyújtott tagi kölcsön meghosszabbítása

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Iskola üzemeltetésével kapcsolatos pályázatokról döntés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Suzuki Ullmann volt telephelyének bérleti díja

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Csapadékvíz elvezetés pályázatíró kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Alsónémedi Temető fejlesztéséhez kapcsolódó előfásítás kivitelezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14). A 2018. évi költségvetés IV. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Tájékoztató az önkormányzat 3/4 éves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Pótbefizetés a „Kertváros” Kistérségi Önkormányzati Társuláshoz

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Javaslat idősek nappali ellátásának biztosítására, és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 7/2011. (III. 30.) sz. rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Adásvételi szerződés módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

21.) 4604 jelű országos közút elnevezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

22.) Belterületbe csatolási kérelem (061/33 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

23.) Meglévő kerékpárútra vonatkozó üzemeltetési keretszerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

24.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

25.) Egyebek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

26.) Helyi kitüntetésről szóló javaslatok véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

27.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlási, -eladási ügy)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

1.) Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás DTKH elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási díjának felülvizsgálata – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Inczeffy Zsolt ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) ABÉVA Kft. 2018. évi III. negyedéves beszámolója

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) ABÉVA Kft. 2019. évi üzleti terve – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) ABÉVA Kft-nek nyújtott tagi kölcsön meghosszabbítása – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Iskola üzemeltetésével kapcsolatos pályázatokról döntés – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Suzuki Ullmann volt telephelyének bérleti díja – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Csapadékvíz elvezetés pályázatíró kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Alsónémedi Temető fejlesztéséhez kapcsolódó előfásítás kivitelezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) A 2018. évi költségvetés IV. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Tájékoztató az önkormányzat 3⁄4 éves gazdálkodásáról – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Pótbefizetés a „Kertváros” Kistérségi Önkormányzati Társuláshoz – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Meglévő kerékpárútra vonatkozó üzemeltetési keretszerződés jóváhagyása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 7/2011. (III. 30.) sz. rendelet módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Egyebek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlásra érkezett ajánlat)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 1.) Bursa Hungarica őszöndíjpályázatra érkezett kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Helyi kitüntetésről szóló javaslat véleményezése

Előterjesztő: Szántó Erzsébet elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha beszámolója – véleményezés

Előterjesztő: Rácz Viktória intézményvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Helyi Esélyegyelőségi Program elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Szántó Erzsébet HEP Fórum elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Javaslat idősek nappali ellátásának biztosítására, és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) 2019. évi költségvetési elképzelések, irányok, intézményi igények – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármeste

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Szülői megkeresés óvodai program szervezésével kapcsolatban (Anyák napja)

Előterjesztő: Szántó Erzsébet elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Szóbeli tájékoztatók: Adventi készülődés (karácsonyi gyertyagyújtás, élő betlehem stb.) – Karácsonyi kaláka

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója - véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) 4604 jelű országos közút elnevezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Belterületbe csatolási kérelem (061/33 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés>>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Egyebek 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) HÉSZ véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Településközpont közlekedésfejlesztési tanulmánytervének véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 15/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Beszámoló Alsónémedi Polgármesteri Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2019. évi adómértékek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Csapadékvíz elvezetés pályázatának előkészítése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Alsónémedi 061/5 és 061/6 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Egyebek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Lakáscélú támogatások kifizetésének utólagos jóváhagyása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló Alsónémedi Polgármesteri Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2019. évi adómértékek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Csapadékvíz elvezetés pályázatának előkészítése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) HÉSZ véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Településközpont közlekedésfejlesztési tanulmánytervének véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Csapadékvíz elvezetés pályázatának előkészítése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Alsónémedi 061/5 és 061/6 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Szociális ügyek

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Felsőoktatási tanuló támogatása

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Helyi kitüntetésre javaslattétel

Előterjesztő: Szántó Erzsébet elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Tájékoztató: Mikulásnapi előkészületek

Elöterjesztő: Jobbágy Ilona

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói

Előterjesztő: Alapítványi Elnökök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

2.) AVE támogatási kérelme

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

3.) Óvoda tanévkezdés személyi, tárgyi feltételei, nyári nyitva tartás tapasztalatai

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

4.) Az iskola tájékoztatása a 2017/18-es tanévről, a tanévkezdés változásairól

Előterjesztő: Kotán Miklós igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

5.) Némedi Kincskeresők címerhasználati kérelme

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

6.) 2716 és 2721 hrsz-ú utak tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

7.) Lakóterület fejlesztés feltételeinek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

8.) Belterületbe csatolási kérelem (0322/1-3 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

9.) Elővásárlási jogról való lemondás (0204/60 hrsz-ú földterület)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

10.) 057 hrsz-ú út elnevezése (Penny út)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

11.) ABÉVA KFT. Javadalmazási szabályzatának elfogadása

Előterjezstő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

12.) 2017. évi zárszámadási rendelet módosítása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

13.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

14.) 2018. évi költségvetés III. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

15.) Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan, közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

16.) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása - reklámadó 

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

17.) Bursa Hungarica 2019. évi pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

18.) „Alsónémedi Szabadság tér-déli belterület határ közötti egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

19.) Közbeszerzési terv módosítása és villamos energia beszerzés eljárás indítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

20.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2019-2033. közötti gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

21.) Téli síkosságmentesítés

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

22.) Önkormányzati befektetés lehetősége a Magyar Államkincstárnál

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

23.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről Előterjesztő:

Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

24.) Egyebek 

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Zárt ülés

 

25.) Lakáscélú támogatási kérelmek véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

26.)Szóbeli tájékoztatás vagyoni ügyekről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>