movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2023. szeptember 30., szombat, Jeromos napja van. Holnap Malvin napja lesz.

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend előtt:

A napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (rendőrség, katasztrófavédelem, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., VERTIKÁL Nonprofit Zrt., Posta, stb.), vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése.

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Napirend közmeghallgatás:

1.) Beszámoló a 2016. évi költségvetési évről, 2017. évi elképzelések

Előadó: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai részére közérdekű kérdéseket tehetnek fel

Napirend testületi ülés:

3.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat elfogadása, a 6/2015. (III.25.) sz. önkormányzati rendelet módosítása (SZMSZ)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha SZMSZ-ének elfogadása, vezetői megbízás

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>>

5.) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények feladatellátási együttműködési megállapodásának jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Útépítési közbeszerzési eljárások megindítása (adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok pályázati kerete

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Szerződéskötés a Tankerülettel a régi iskolarész átadásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Költségvetési átcsoportosítás (Opál ház műszaki ellenőrzése miatt)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Opál ház felújításának műszaki ellenőrzésével kapcsolatos problémák

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Zárt ülés:

11.) 157/2016. (IX. 28.) sz. önkormányzati határozat módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Végrehajtási ügy

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

NAPREND - Nyilvános ülés:

1.) Vertikál Nonprofit Zrt. beszámolója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Előterjesztő: Vertikál Nonprofit Zrt. képviselője

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) ABÉVA Kft. 2017. évi üzleti terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. meg megbízási díjának felülvizsgálata

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Vízi-közmű vagyonátadás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) A 2016. évi költségvetés III. módosítása (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása (Kincstárjegy vásárlása)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) 2017. évi költségvetési elképzelések, irányok, intézményi igények

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha, mint önálló költségvetési szerv létrehozása, Alapító Okiratának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2017. évi adómértékek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Igazgatási szünet elrendelése (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Változtatási tilalom elrendelése (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Bölcsőde helyének kijelölése kapcsán HÉSZ módosítása (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Helyi adóról szóló endelet egyes rendelkezéseinek módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Egyebek (Szilágyi Erzsébet utcai közvilágítás, B-gránit melletti út szélessége)

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A 2016. évi költségvetés III. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2017. évi adómértékek - véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) 2017. évi költségvetési elképzelések, irányok, intézményi igények – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Vízi-közmű vagyonátadás – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Beszámoló az ABÉVA 2016. III. negyedéves tevékenységéről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

8.) ABÉVA Kft. 2017. évi üzleti terve – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. meg megbízási díjának felülvizsgálata – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Igazgatási szünet elrendelése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Változtatási tilalom elrendelése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Egyebek

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend: Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

Nyilvános ülés:

2.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda SZMSZ-ének módosítása

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Tájékoztató a Fantázia Művészeti Iskola 2015/2016-os tanévének I. féléves munkájáról

Előterjesztő: Dr. Gálos Júlia igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Szóbeli beszámoló és tájékoztatások: – a 2016. évi kulturális programokról, – a Magyar Kultúra Napjáról, – a Faluházi estékről.

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.) Bölcsőde helyének kijelölése kapcsán HÉSZ módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel>>> Határozat >>>

2.) Változtatási tilalom elrendelése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel>>> Határozat >>>

3.) Egyebek

Zárt ülés:

4.) Személyi ügy

Előterjesztő: Zsin Géza elnök

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása (urnasírhelyek bérleti díja)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Alsónémedi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás konténeröltöző építéséhez, jelzálogjog bejegyzéshez

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Bgránit Kft. telephely kialakítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Komposztmester Kft. kérelme övezeti átsoroláshoz

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Kiss Menyhért Kft. állásfoglalás kérése helyi védelem tárgyában

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Téli síkosság-mentesítés intézkedési terve

Előterjesztő: Kozma Miklós kirendeltség-vezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> 

8.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Településközpont tervezési pályázat kiírása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) 052/24 hrsz.-ú földrészlet állami tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) A település 950 éves évfordulójára rendezett ünnepségsorozat időpontjának meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) 061/46 és 061/49 hrsz.-ú utak önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

13.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Egyebek (A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól, Szüreti felvonulással és bállal kapcsolatos gondok, Orgona és Deák Ferenc utcai közvilágítással kapcsolatos gondok, Kerékpársáv felfestésének állapota)

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Felvétel >>>  Felvétel>>> Felvétel>>> Határozat >>>

 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:

1.) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása (urnasírhelyek bérleti díja)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Alsónémedi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás konténeröltöző építéséhez, jelzálogjog bejegyzéshez

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Téli síkosság-mentesítés intézkedési terve

Előterjesztő: Kozma Miklós kirendeltség-vezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előeterjesztés >>> Előeterjesztés >>> Előeterjesztés >>> Felvétel >>>

Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>>  

5.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Településközpont tervezési pályázat kiírása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) 052/24 hrsz-ú földrészlet állami tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) 061/46 és 061/49 hrsz-ú utak önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Egyebek ( A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól, Karácsonyi csomag, Járdák állapota )

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Felvétel>>>  Felvétel>>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya ügyintéző

2.) Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatásának elbírálása

Előterjesztők: Nagy Ibolya ügyintéző

Nyilvános ülés:

3.) A település 950 éves évfordulójára rendezett ünnepségsorozat időpontjának meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Szóbeli tájékoztatók:

– Mikulásnapi előkészületek

– Adventi készülődés (karácsonyi gyertyagyújtás, élő betlehem stb.)

– Karácsonyi gála

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Az Alsónémedi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás konténeröltöző építéséhez, jelzálogjog bejegyzéshez

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Bgránit Kft. telephely kialakítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Komposztmester Kft. kérelme övezeti átsoroláshoz

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Kiss Menyhért Kft. állásfoglalás kérése helyi védelem tárgyában

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Téli síkosság-mentesítés intézkedési terve

Előterjesztő: Kozma Miklós kirendeltség-vezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) 052/24 hrsz-ú földrészlet állami tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Településközpont tervezési pályázat kiírása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) 061/46 és 061/49 hrsz-ú utak önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Egyebek (A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól)

Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:
1.) Alsónémedi egészségügyi alapellátásának helyzete

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Zsin Géza a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A Hungária Értékpapír Zrt. felszámolásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Vincze József polgármester és az Ügyvédi Iroda képviselője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak véleményezése

Előterjesztő: Alapítványi Elnökök

Előterjesztés >>>  Felvétel >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

4.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda tanévkezdésének tárgyi és személyi feltételei, az óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai

Előterjesztők: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>>  Felvétel >>>

5.) Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatása 2015/16-os nevelési évről és a 2016/17-es tanévkezdés változásairól

Előterjesztők: Sticzné Szántó Ilona igazgató

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

6.) A 2016. évi költségvetés II. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) A helyi adókról szóló 5/2012. (II. 28.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való újbóli elhelyezése, lekötés meghosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

10.) A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 8/2011. (III. 30.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) A kamerarendszer felülvizsgálata, lehetséges fejlesztések bemutatása

Előterjesztő: Mikola Péter a Hiteles Kft. ügyvezetője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2017-2031. közötti gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Kozma Miklós a DAKÖV Kft. kirendeltség-vezetője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Településközpont tervezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Javaslat a településrendezési eszközök jóváhagyásának folytatására

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Alsónémedi hatályos helyi építési szabályzata (HÉSZ) pontosító módosításának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Telekalakítási szándékról szóló döntés (Bölcsőde)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Bursa Hungarica 2017 pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

21.) Lakáscélú támogatásra érkezett kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester