movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2020. január 27., hétfő, Angelika napja van. Holnap Károly és Karola napja lesz.

2000 09 08 kt

 

2000 06 30 kt

 

2000 05 09 kt

 

2000 04 27 kt

 

2000 03 31 kt

 

2000 02 25 kt

 

2000 01 28 kt

 

1999 12 13 kt

 

1999 11 26 kt

 

1999 10 29 kt

 

1999 09 03 kt

 

1999 06 25 kt

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Fábry Ügyvédi Iroda tájékoztatása(Hungária Értékpapír ügyben)

Előterjesztő: Ugyvédi Iroda képviselője

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

2.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda SZMSZ-ének módosítása

Előterjesztő: Szabó Eva óvodavezető

Kulturális bizottság >>>

Előterjesztés >>>SZMSZ 3. oldal >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

3.) Kulturális bizottsági tag lemondása, új tag választása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

4.) A 2016. évi költségvetés beterjesztése – a rendelet-tervezet az ülésen kerül kiosztásra

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ülésen kiosztott előterjesztés >>> Intézményi igények >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

Határozat >>>

5.) Alsónémedi Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Pótanyag >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

6.) ABÉVA Kft. - bérleti szerződések meghosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Településfejlesztési bizottság >>>

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

7.) ABÉVA KFT. - Iskolai takarítás közbeszerzése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

8.) ABÉVA KFT. ügyvezetőjének jutalmazása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

9.) ABÉVA KFT. - Józan Kft. bérleti ügye

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

10.) Központi orvosi ügyelet finanszírozása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

11.) A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

12.) Közbeszerzési eljárások indítása (Opál-ház, gyermekorvosi rendelő)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

13.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

14.) Egyebek (Síkosság-mentesítés, Bölcsőde helyének kiválasztása, Gréder használata, Önkormányzati bérleménnyel kapcsolatos kérdés, Helyreigazítás, Idősek Tanácsával kapcsolatos javaslat)

Síkosságmentesítés >>>

Bölcsöde helyének kiválasztása >>>

Gréder használata >>>

Önkormányzati bérleménnyel kapcsolatos kérdés >>>

Helyreigazítás >>> 

Idősek tanácsával kapcsolatos javaslat >>>

Zárt ülés:

15.) Személyi ügyek – szóbeli tájékoztatás

 

1999 04 30 kt

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) ABÉVA Kft. ügyei bérleti szerződések meghosszabbítása, iskola takarítás közbeszerzése, a Józan Kft. bérleti ügye, ügyvezető jutalmazása véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető

Bérleti szerződések előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

Iskola takarítás közbeszezése  előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

Józan Kft. bérleti ügye előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

Ügyvezető jutalmazása előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

2.) Beszerzési szabályzat elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>>

Napirendről levételre került.

3.) Központi orvosi ügyelet finanszírozása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

4.) Egyebek (Bölcsöde - dr. Tüske Zoltán, Síkosságmentesítés - dr. Tüske Zoltán)

Felvétel >>>

Tájékoztató >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) ABÉVA Kft. bérleti szerződéseinek meghosszabbítása – véleményezés

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

2.) A hó eltakarítás, síkosság mentesítés tanulságai

Előterjesztő: Zsin Géza elnök

Felvétel >>>

Határozat >>>

3.) A külterületi utak javításának programja

Előterjesztő: Zsin Géza elnök

Felvétel >>>

Határozat >>>

4.) Egyebek (Bölcsöde - Bálint Sándor, Kaszálás - Kiss Miklós )

Felvétel >>>

Felvétel >>>

 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend:

Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

Nyilvános ülés:

2.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda SZMSZ-ének módosítása

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

3.) Tájékoztató a Fantázia Művészeti Iskola 2015/2016-os tanévének I. féléves munkájáról

Előterjesztő: Dr. Gálos Júlia igazgató

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

4.) Szóbeli beszámoló és tájékoztatások: – a 2016. évi kulturális programokról, – a Magyar Kultúra Napjáról, – a Faluházi estékről.

Felvétel >>>

Határozat >>>

Határozat >>>

 

 

 

1999 03 26 kt

 

teli alom

Úgy tűnik, hogy az Alsónémedi Önkormányzat hivatala nehezen ébredezik téli álmából. A település honlapjára még mindig nem kerültek fel a már több, mint egy hónapja tartott bizottsági és testületi ülések jegyzőkönyvei. Nem mintha lenne bármi egetrengető információ ezekben az adatokban...és az is teljesen valószínűtlen, hogy Guinness rekord megdöntésére tennének kísérletet a terjedelem tekintetében. Valamiért - kifogásból mindig több is szokott lenni - a téli álom folytatódik. Talán a fehér lovon érkező szőke hercegre várnak, hogy csókot dobjon Csipke Rozika arcára és minden életre keljen. Kár, hogy fehér ló, meg a szőke herceg is csak a mesében létezik.

 

ck mod vegzes 2015 12 17

Egy váratlan, de legalább annyira kellemes meglepetéssel indult a Civil Kapocs 2016-os éve: a taggyűlés által 2015. 12. 17-én elfogadott - az új PTK-nak is megfelelő - alapszabályáról és az egyéb változásokról a Budapest Környéki Törvényszék már 2016. január 4-én elfogadó végzést hozott, amit még aznap elektronikusan kézbesített. Ez enyhén szólva nem említhető egy kapon a korábbi viszonyokkal, amikor sokszor hónapokig, évekig húzüdhatott egy-egy egyszerű ügy is. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a változás-bejegyzési kérelmünket 2015. 12. 29-én nyújtottuk be és az indoklás sem egy bárkire alkalmazható 'sablon', akkor még hihetetlenebbnek tűnik a dolog. Úgy látszik sikerült valami kézzel fogható, egyértelműen érezhető eredményt elérni a bíróságok működésében.

 

hall

 

Budapest, Nyíregyháza, A L S Ó N É M E D I , Szeged, Szentendre...

 

 

Vincze József polgármester: ...A 2015-ös évet tragikus események sorozata árnyékolta be, hiszen év elején az önkormányzatnál egy vagyonvesztés, majd a későbbiekben egy némedi iskolásunk tragikus elvesztése nyomott bennünket...

Rendkívül felháborítónak tartjuk és mélységesen elítéljük, hogy egy gyermek életét követelő, iskolai kiránduláson - enyhén szólva kétséges körülmények között - történt tragédia bármilyen módon egy lapon legyen említve egy olyan vagyonvesztéssel, ami az önkormányzatot érte. Legyen az bármekkora mértékű! Ráadásul: kényelmetlen cipő szokott 'nyomni' saroktájékon, egy valódi tragédia pedig pótolhatatlan veszteség egy család és a barátok számára!

A fenti mondat a legminimálisabban elvárható tapintat, együttérzés és az érzelmi intelligenca teljes hiányának bizonyítéka. Nem tisztünk a gyászoló család nevében tiltakozni, de erkölcsi kötelességünkek érezzük, hogy egy ilyen mondat kimondását elítéljük!

 

Napirend előtt:

A helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (rendőrség, katasztrófavédelem, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., stb.), vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése.

Napirend közmeghallgatás:

1.) Beszámoló a 2015. évi költségvetési évről, 2016. évi elképzelések

Előadó: Vincze József polgármester

2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai részére közérdekű kérdéseket tehetnek fel.

Napirend testületi ülés:

1.) Az ABEVA Kft. 2016. évi üzleti tervének véleményezése

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

2.) A hentesüzlet kialakítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

3.) 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

4.) A közterület használata és az utcanév- és házszámtáblák kihelyezésének szabályairól szóló 17/2015. (XI. 26.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

5.) Köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

6.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2016. I. negyedéves rendezvényeihez forrás biztosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Jobbágy Ilona igazgató

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

7.) A 107/2015. (V. 27.) sz. önkormányzati határozat visszavonása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

8.) Szóbeli tájékoztatás a bölcsőde helyének kialakításáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Határozat >>>

Felvétel >>>