movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2021. szeptember 22., szerda, Móric napja van. Holnap Tekla és Líviusz napja lesz.

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása és véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Fábry ügyvédi iroda tájékoztatója, szükség szerint döntés hozatala

Előterjesztő: Fábry Ágnes ügyvéd

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről

Előterjesztő: Zoltán Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Civil szervezetek részére kiírt pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) A Helyi kitüntetésekről szóló 12/2012. (IV. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosítása és véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Energetikai pályázaton való indulás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Szennyvíz vízi közmű vagyonértékelés aktualizálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Jutalmak kérdésköre

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

9.) Alsónémedi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

10.) Egyebek: Vásártér utca szilárd burkolattal való ellátása (lakók kérése)

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend: Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

2.) Helyi kitüntetésre szóló javaslattétel elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Nyilvános ülés:

1.) A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók véleményezése

Előterjesztők: háziorvosi ügyelet, háziorvosok, gyermekorvos, védőnők, fogorvos

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az Alsónémedi Sportegyesület éves beszámolójának véleményezése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Civil szervezetek részére kiírt pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

5.) A Helyi kitüntetésekről szóló 12/2012. (IV. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Szóbeli beszámoló és tájékoztatások:

– Gyermeknap megszervezése
– Pedagógusnap megszervezése
– Trinanoni békeszerződés
– megemlékezés előkészületei

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A 64/2016. (III. 30.) sz. határozattal kapcsolatos tájékoztatás, véleménynyilvánítás a továbblépés tekintetében

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Háziorvos kiválasztásával kapcsolatos véleménynyilvánítás

Előterjesztő: Dr. György Balázs képviselő

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjeszések >>>

1.) Beszámoló Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: Vad Tibor parancsnok

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Fábry Ügyvédi Iroda írásos tájékoztatója

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Háziorvosi jelölt meghallgatása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Beszámoló az alpolgármester munkájáról

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Beszámoló a főépítész tevékenységéről

Előterjesztő: Király Noémi főépítész

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) 2015. évi belső ellenőri jelentés

Előterjesztő: Fodor Pálné első ellenőri vezető

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) 2016. évi Belső ellenőrzési terv módosítása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) ABÉVA KFT. 2015. évi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) ABÉVA KFT. iskolaügy, bérleti szerződés módosítása

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Víz közművagyon és szennyvíz közművagyon bérleti díjának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>> Pénzügyi bizottság >>> Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Halászy Károly utcáról nyíló 952 hrsz.-ú út rendezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>> Településfejlesztési bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Józan Kft. közútkezelői hozzájárulás kérelme

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Településfejlesztési bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Kossuth Lajos utcai iskola épületen elvégzendő munkálatok

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Településfejl. bizottság >>> Kulturális bizottság >>> Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Református Egyházközség kérelme – 1848/2. hrsz.

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Településfejlesztési bizottság >>> Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József Polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Szivárvány Napköziotthonos Óvoda alapító okiratainak módosítása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Bölcsőde helyszín kiválasztás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

18.) Bölcsőde paramétereinek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

 Kulturális bizottság >>> Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Az önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Opál-ház és gyermekorvosi rendelő felújításhoz, bölcsőde létesítés tanulmánytervéhez kapcsolódó tervezési és szolgáltatási munkák megrendelése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

21.) Egyszerűsített eljárás megindítása a 889 hrsz (Kékesi-ház) és 890 hrsz (Halászy K. u 3.) ingatlanok övezeti besorolására vonatkozóan

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

22.) Egyszerűsített eljárás megindítása a 845-858 hrsz.-ú (Rákóczi úti óvodától a Haraszti út 6. számig) és 922/1 hrsz (Rákóczi u. 22.) ingatlanok övezeti besorolására vonatkozóan

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

23.)A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

24.) Egyebek

Zárt ülés:

25.) Személyi ügyek

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Fábry Ügyvédi Iroda tájékoztatója

Előterjesztő: Ügyvédi iroda

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) 2015. évi belső ellenőri jelentés

Előterjesztő: Fodor Pálné első ellenőri vezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) 2016. évi Belső ellenőrzési terv módosítása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) ABÉVA KFT. 2015. évi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) ABÉVA KFT. iskolaügy, bérleti szerződés módosítása

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Víz közművagyon és szennyvíz közművagyon bérleti díjának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>>

7.) Halászy Károly utcáról nyíló 952 hrsz-ú út rendezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Kossuth Lajos utcai iskola épületen elvégzendő munkálatok

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Református Egyházközség kérelme – 1848/2. hrsz.

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József Polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Az önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Bölcsőde paramétereinek kiválasztása

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>  Határozat >>> 

13.) Egyebek - Árpád úti gyalogátkelőhely, ülések hangfelvételének minősége

Felvétel >>> Felvétel >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:
1) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

2) Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatása

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

Nyilvános ülés:

3.) Háziorvos jelölt meghallgatása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Kossuth Lajos utcai iskola épületen elvégzendő munkálatok

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Helyi kitüntetések átadása időpontjának módosítása

Előterjesztő: Szántó Erzsébet bizottsági elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) A felújított művelődési ház átadási ünnepségének és a jubileumi év szervezési munkálatainak előkészítése

Előterjesztő: Szántó Erzsébet bizottsági elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Bölcsőde paraméreinek meghatározása

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat>>>

7.) Egyebek

Felvétel >>> 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Halászy Károly utcáról nyíló 952 hrsz-ú út rendezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Józan Kft. közútkezelői hozzájárulás kérelme

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Református Egyházközség kérelme – 1848/2. hrsz.

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) 179/2015. (IX.23.) sz. határozat hatályossága, bölcsőde helyének kijelölése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel>>> Határozat >>> Határozat >>>

2.) Javaslat Kertváros Szociális Központ alapító okiratának, valamint a Társulási Megállapodás 2. sz. mellékletének módosítására.

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel>>> Határozat >>>

3.) VEKOP 5.3.2. pályázaton való indulás (Kerékpárút építése)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel>>> Határozat >>>

4.) VEKOP 6.l.l-15 pályázat kiegészítése (Óvodai tornaszoba és energetikai fejlesztés a Rákóczi utcai óvodában)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel>>> Határozat >>>

 

szkander

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a 100%-os állami támogatással létesítendő bölcsőde helyszínének kiválasztása kapcsán jól kivehetően feszültek egymásnak a helyi politikai csoportosulások erőkarjai. Mindkét oldal számos fortélyt vetett be,  a már hónapok óta húzódó ügyben kezd úgy tűnni, hogy már nem csak a leendő bölcsőde legmegfelelőbb helyszíne a tét. Bármilyen más csoportosítás megtévesztő lehet, ezért a közérthetőség és az egyértelműség kedvéért a feleket nevezzük el vincze- és tüske-féle oldalaknak.

A politikai szkander során vincze-féle oldal tegnap szépen betámasztott, amikor Kozma Miklós alpolgármester úr - Vincze József magyar hangja - legutóbb még a konzervatív alapon nehezen támadható Isten, Haza, Család kisgazda mesterhármast is bedobta, amikor a templomot és egy általa javasolt 48-as emlékművet és a leendő bölcsődét vízionálta egyenes vonalban. Alsónémedi 2014 óta új vívmányt vezett be: itt most radikális egyetértés van. Talán érdemes lenne levédetni szabadalomként.

 

A 'SZÁMOK KÉPEKBEN' projektünk keretében először Alsónémedi 2016. évi költségvetési-tervezetét próbáljuk bemutatni közérthetően. A kiadási oldalt a piros területre, a bevételi oldalt a zöld területre kattintással nagyíthajuk. A 'visszafalé' a felső sötét sávra kattintva léphetünk.

 

 

 Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés

1.) A 2015. évi költségvetés V. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>> 

2.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása (Beszerzési Szabályzat elfogadása)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Településfejlesztési bizottság javaslata >>> 

Pénzügyi bizottság javaslata >>>

Pénzügyi bizottság javaslata >>>

Pénzügyi bizottság javaslata >>>

Pénzügyi bizottság javaslata >>>

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

3.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Kulturális bizottság javaslata >>>  

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>> 

4.) Háziorvosi jelölt meghallgatása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>> 

5.) Beszámoló a Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Jobbágy Ilona intézményvezető

Kulturális bizottság javaslata >>> 

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>> 

6.) ABÉVA KFT. törzstőke emelés, Alapító Okirat módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>> 

7.) Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Pénzügyi bizottsság javaslata >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>> 

8.) Bölcsőde helyének kijelölése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Településfejlesztési Bizottság javaslata >>> Pénzügyi bizottság javaslata >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>> 

9.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár és Gyermekorvosi rendelő felújításához műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság javaslata >>>

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>> 

10.) Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>> 

11.) Alsónémedi Községért Közalapítvány kérelme ingyenes terem és pályahasználat iránt

Előterjesztő: Dr. Nagy Vilmos

Kulturális bizottság javaslata >>> Pénzügyi bizottság javaslata >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>> 

12.) Polgármester szabadság ütemezési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>> 

13.) Tiltakozás a kötelező betelepítési kvóta ellen

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>> 

14.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>> 

15.) Egyebek - Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával kapcsolatos bejelentés

Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>> 

Zárt ülés:

16.) Opál-ház és Gyermekorvosi rendelő felújítás - közbeszerzési eljárása, Ajánlattevők kiválasztása

Előterjesztő: Dr. Dóka György közbeszerzési szakértő

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend

1.) Bölcsőde helyének kijelölése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2016. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A Fő út 56. sz. alatti üzlethelyiség bérlete

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) A Szabadság tér 12/A. sz. alatti üzlethelyiség bérlete

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) A 2015. évi költségvetés V. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> 

Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>>

6.) Beszerzési szabályzat – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Teljesítmény-követelmények (Polgármesteri Hivatal ) alapját képező célok meghatározása – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Bölcsőde helyének kijelölése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár valamint a Gyermekorvosi rendelő felújításához műszaki ellenőr kiválasztása  véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Alsónémedi Községért Közalapítvány kérelme ingyenes terem és pályahasználat iránt

Előterjesztő: Dr. Nagy Vilmos

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

11.) Egyebek (Képviselő-testületi, bizottsági határozatok kötelező kiküldése)

Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

12.) Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése

13.) Opál-ház és Gyermekorvosi rendelő felújítás - közbeszerzési eljárása, Ajánlattevők kiválasztása

A napirendekhez az írásos előterjesztés csatolva! 4./ napirend anyaga csak külsős bizottsági tagoknak, testületi tagok már megkapták!

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:

1.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Beszámoló a Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről – véleményezés

Előterjesztő: Jobbágy Ilona intézményvezető

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Alsónémedi Községért Közalapítvány kérelme csarnok és pályahasználat iránt – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Egyebek (2016. évi munkaterv)

Előterjesztés>>> Felvétel >>>   Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>>

Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

2.) Bölcsőde helyének kijelölése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Egyebek (Rendőrség, mezőőrség telefonos elérhetőségének gondjai)

Felvétel >>> Határozat >>>

 

2000 12 11 kt

 

2000 11 30 kt

 

2000 11 27 kt

 

2000 10 27 kt

 

2000 09 08 kt

 

2000 06 30 kt

 

2000 05 09 kt

 

2000 04 27 kt

 

2000 03 31 kt

 

2000 02 25 kt