movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2022. október 03., hétfő, Helga napja van. Holnap Ferenc napja lesz.

penz biz

Meghívó és előterjesztések >>>

NAPIREND

1.) Alsónémedi Dózsa Gy. tér 2. szám (815 hrsz.) alatt található Opál-ház könyvtár felújítás kivitelezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Alsónémedi Ady E. utca - Arany J. utca gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálathoz kapcsolódó járda, parkolók, út és csapadékvíz elvezetés kivitelezéséhez a kivitelező kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Beszámoló az ABEVA Kft. és a Tankerület közötti tárgyalásokról

Előterjesztő: az ABEVA Kft. képviselője Burinda Zita

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Személyi ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Nyilvános ülés:

3.) A 2016. évi költségvetés IV. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) József Attila utca szilárd burkolattal történő kiépítésére érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Települési adó – új rendelet elfogadása, régi rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Elővásárlási jogról való lemondás (földterület)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) A 2017-2020. évre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai terve

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról tájékoztatás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Községünk 950 éves évfordulójának megünneplésével kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

14.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Egyebek ( ABÉVA Kft. törsztőke emelése, új ügyvezető kinevezése )

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Beszámoló az ABÉVA Kft. és a Tankerület közötti tárgyalásokról

Előterjesztő: az ABÉVA Kft. képviselője Burinda Zita

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Személyi ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Nyilvános ülés:

3.) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) A 2016. évi költségvetés IV. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) József Attila utca szilárd burkolattal történő kiépítésére érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Települési adó - új rendelet elfogadása, régi rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) A 2017-2020. évre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) ABÉVA Kft-vel kapcsolatos döntések (törzstőke emelése)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:

1.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Szántó Erzsébet elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Községünk 950 éves évfordulójának megünneplésével kapcsolatos kérdések

Előterjesztő: Szántó Erzsébet elnök és Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Szóbeli tájékoztatók a március 15-i ünnepség szervezéséről, egyéb aktuális feladatokról.

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Elővásárlási jogról való lemondás (földterület) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Vagyoni ügyek:
– Ingatlanvásárlás Előterjesztő: Vincze József polgármester
– Suzuki Ullmann telephely bérbeadásának lehetősége Előterjesztő: ABÉVA Kft. képviselője

Nyilvános ülés:

2.) 2017. évi költségvetés beterjesztése (az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

3.) A képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az Állami Számvevőszék V-0909-116/2016. számú ellenőrzései megállapításaira Intézkedési Terv elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról tájékoztatás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) 2813 hrsz.-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Alsónémedi útépítésekhez fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendeletek megalkotása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotása (településközpont)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Költségvetési átcsoportosítások (szükség esetén)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Útépítések műszaki ellenőrének kiválasztása Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) ASP pályázaton való indulás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) ABÉVA Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés megszüntetése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) ABÉVA Kft-től a konyhai eszközök átvétele

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Tájékoztatás az ABÉVA Kft. és a Tankerület tárgyalásáról

Előterjesztő: ABEVA Kft. képviselője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) ABÉVA Kft. felhatalmazása az Önkormányzat-ABÉVA Kft.-Tankerület közötti három oldalú megállapodás felmondására

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Tájékoztatás a településközpont tervezésének állásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

21.) Tájékoztatás a vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzéséről és nyilvántartásba vételéről

Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

22.) Egyebek(Fannesz Kft. szerződésének meghosszabbítása)

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

23.) Személyi ügy

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Vagyoni ügyek: Ingatlanvásárlás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Suzuki Ullmann telephely bérbeadásának lehetősége

Előterjesztő: ABÉVA Kft. képviselője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Nyilvános ülés:

2.) A Szabadság téri üzletház 12/D. sz. bérlőjének változása, bérbeadás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

3.) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Állami Számvevőszék V-0909-116/2016. számú ellenőrzései megállapításaira Intézkedési Terv elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló rendelet elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) 2813 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Alsónémedi útépítésekhez fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendeletek megalkotása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotása (településközpont) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Költségvetési átcsoportosítások – véleményezés (szükség esetén)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Útépítések műszaki ellenőrének kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) ASP pályázaton való indulás – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) ABÉVA Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés megszüntetése– véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) ABÉVA Kft-től a konyhai eszközök átvétele – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Tájékoztatás az ABÉVA Kft. és a Tankerület tárgyalásáról – véleményezés

Előterjesztő: Az ABÉVA Kft. Képviselője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) ABÉVA Kft. felhatalmazása az Önkormányzat–ABÉVA Kft.–Tankerület közötti háromoldalú megállapodás felmondására

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

17.) Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztő: Nagy Ibolya ügyintéző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Nyilvános ülés:

2.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Községünk 950 éves évfordulójára érkezett javaslatok, ötletek áttárgyalása

Előterjesztő: Szántó Erzsébet elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Szóbeli tájékoztatók a  2017. évi kulturális programokról, a Magyar Kultúra Napjáról, a Faluházi estékről

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 


Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:

1.) 2813 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotása (településközpont) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Változtatási tilalom elrendelése külterületi ingatlanokra

Előterjesztő: Zsin Géza elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Tájékoztatás a településközpont tervezésének állásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha körüli problémák tisztázása

Előterjesztő: Zsin Géza elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Egyebek (Napelem park, Opál-ház építkezés, Somogyi Béla u. hulladék-felhalmozás, déli ipartelület közművek)

Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

7.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlás) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Suzuki Ullmann telephely bérbeadásának lehetősége

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha intézményvezetői pályázatának elbírálása, intézményvezető kinevezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Személyi ügy

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Nyilvános ülés – kezdete várhatóan 15:30

4.) Polgármester béréről tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Polgármester Szabadságának ütemezési terve

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) 2017. évi költségvetés terhére fedezetek biztosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>>   

7.) Útépítési pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) A Fő út 1/C-D. sz. épületek felújításának tervezése (orvosi lakás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Törvényességi észrevétel

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) A települési adóról szóló 10/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend előtt:

A napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (rendőrség, katasztrófavédelem, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., VERTIKÁL Nonprofit Zrt., Posta, stb.), vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése.

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Napirend közmeghallgatás:

1.) Beszámoló a 2016. évi költségvetési évről, 2017. évi elképzelések

Előadó: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai részére közérdekű kérdéseket tehetnek fel

Napirend testületi ülés:

3.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat elfogadása, a 6/2015. (III.25.) sz. önkormányzati rendelet módosítása (SZMSZ)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha SZMSZ-ének elfogadása, vezetői megbízás

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>>

5.) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények feladatellátási együttműködési megállapodásának jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Útépítési közbeszerzési eljárások megindítása (adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok pályázati kerete

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Szerződéskötés a Tankerülettel a régi iskolarész átadásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Költségvetési átcsoportosítás (Opál ház műszaki ellenőrzése miatt)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Opál ház felújításának műszaki ellenőrzésével kapcsolatos problémák

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Zárt ülés:

11.) 157/2016. (IX. 28.) sz. önkormányzati határozat módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Végrehajtási ügy

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

NAPREND - Nyilvános ülés:

1.) Vertikál Nonprofit Zrt. beszámolója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Előterjesztő: Vertikál Nonprofit Zrt. képviselője

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) ABÉVA Kft. 2017. évi üzleti terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. meg megbízási díjának felülvizsgálata

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Vízi-közmű vagyonátadás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) A 2016. évi költségvetés III. módosítása (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása (Kincstárjegy vásárlása)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) 2017. évi költségvetési elképzelések, irányok, intézményi igények

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha, mint önálló költségvetési szerv létrehozása, Alapító Okiratának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2017. évi adómértékek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Igazgatási szünet elrendelése (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Változtatási tilalom elrendelése (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Bölcsőde helyének kijelölése kapcsán HÉSZ módosítása (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Helyi adóról szóló endelet egyes rendelkezéseinek módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Egyebek (Szilágyi Erzsébet utcai közvilágítás, B-gránit melletti út szélessége)

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A 2016. évi költségvetés III. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2017. évi adómértékek - véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) 2017. évi költségvetési elképzelések, irányok, intézményi igények – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Vízi-közmű vagyonátadás – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Beszámoló az ABÉVA 2016. III. negyedéves tevékenységéről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

8.) ABÉVA Kft. 2017. évi üzleti terve – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. meg megbízási díjának felülvizsgálata – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Igazgatási szünet elrendelése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Változtatási tilalom elrendelése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Egyebek

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend: Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

Nyilvános ülés:

2.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda SZMSZ-ének módosítása

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Tájékoztató a Fantázia Művészeti Iskola 2015/2016-os tanévének I. féléves munkájáról

Előterjesztő: Dr. Gálos Júlia igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Szóbeli beszámoló és tájékoztatások: – a 2016. évi kulturális programokról, – a Magyar Kultúra Napjáról, – a Faluházi estékről.

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.) Bölcsőde helyének kijelölése kapcsán HÉSZ módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel>>> Határozat >>>

2.) Változtatási tilalom elrendelése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel>>> Határozat >>>

3.) Egyebek

Zárt ülés:

4.) Személyi ügy

Előterjesztő: Zsin Géza elnök

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása (urnasírhelyek bérleti díja)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Alsónémedi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás konténeröltöző építéséhez, jelzálogjog bejegyzéshez

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Bgránit Kft. telephely kialakítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Komposztmester Kft. kérelme övezeti átsoroláshoz

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Kiss Menyhért Kft. állásfoglalás kérése helyi védelem tárgyában

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Téli síkosság-mentesítés intézkedési terve

Előterjesztő: Kozma Miklós kirendeltség-vezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> 

8.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Településközpont tervezési pályázat kiírása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) 052/24 hrsz.-ú földrészlet állami tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) A település 950 éves évfordulójára rendezett ünnepségsorozat időpontjának meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) 061/46 és 061/49 hrsz.-ú utak önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

13.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Egyebek (A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól, Szüreti felvonulással és bállal kapcsolatos gondok, Orgona és Deák Ferenc utcai közvilágítással kapcsolatos gondok, Kerékpársáv felfestésének állapota)

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Felvétel >>>  Felvétel>>> Felvétel>>> Határozat >>>

 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:

1.) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása (urnasírhelyek bérleti díja)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Alsónémedi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás konténeröltöző építéséhez, jelzálogjog bejegyzéshez

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Téli síkosság-mentesítés intézkedési terve

Előterjesztő: Kozma Miklós kirendeltség-vezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előeterjesztés >>> Előeterjesztés >>> Előeterjesztés >>> Felvétel >>>

Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>>  

5.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Településközpont tervezési pályázat kiírása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) 052/24 hrsz-ú földrészlet állami tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) 061/46 és 061/49 hrsz-ú utak önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Egyebek ( A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól, Karácsonyi csomag, Járdák állapota )

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Felvétel>>>  Felvétel>>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya ügyintéző

2.) Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatásának elbírálása

Előterjesztők: Nagy Ibolya ügyintéző

Nyilvános ülés:

3.) A település 950 éves évfordulójára rendezett ünnepségsorozat időpontjának meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Szóbeli tájékoztatók:

– Mikulásnapi előkészületek

– Adventi készülődés (karácsonyi gyertyagyújtás, élő betlehem stb.)

– Karácsonyi gála

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Az Alsónémedi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás konténeröltöző építéséhez, jelzálogjog bejegyzéshez

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Bgránit Kft. telephely kialakítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Komposztmester Kft. kérelme övezeti átsoroláshoz

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Kiss Menyhért Kft. állásfoglalás kérése helyi védelem tárgyában

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Téli síkosság-mentesítés intézkedési terve

Előterjesztő: Kozma Miklós kirendeltség-vezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) 052/24 hrsz-ú földrészlet állami tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Településközpont tervezési pályázat kiírása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) 061/46 és 061/49 hrsz-ú utak önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Egyebek (A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól)

Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:
1.) Alsónémedi egészségügyi alapellátásának helyzete

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Zsin Géza a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A Hungária Értékpapír Zrt. felszámolásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Vincze József polgármester és az Ügyvédi Iroda képviselője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak véleményezése

Előterjesztő: Alapítványi Elnökök

Előterjesztés >>>  Felvétel >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

4.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda tanévkezdésének tárgyi és személyi feltételei, az óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai

Előterjesztők: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>>  Felvétel >>>

5.) Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatása 2015/16-os nevelési évről és a 2016/17-es tanévkezdés változásairól

Előterjesztők: Sticzné Szántó Ilona igazgató

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

6.) A 2016. évi költségvetés II. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) A helyi adókról szóló 5/2012. (II. 28.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való újbóli elhelyezése, lekötés meghosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

10.) A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 8/2011. (III. 30.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) A kamerarendszer felülvizsgálata, lehetséges fejlesztések bemutatása

Előterjesztő: Mikola Péter a Hiteles Kft. ügyvezetője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2017-2031. közötti gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Kozma Miklós a DAKÖV Kft. kirendeltség-vezetője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Településközpont tervezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Javaslat a településrendezési eszközök jóváhagyásának folytatására

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Alsónémedi hatályos helyi építési szabályzata (HÉSZ) pontosító módosításának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Telekalakítási szándékról szóló döntés (Bölcsőde)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Bursa Hungarica 2017 pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

21.) Lakáscélú támogatásra érkezett kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

1.) A Hungária Értékpapír Zrt. felszámolásával kapcsolatos döntés véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester és az Ügyvédi Iroda képviselője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A 2016. évi költségvetés II. módosításának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való újbóli elhelyezése, lekötés meghosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak véleményezése

Előterjesztő: Alapítványi Elnökök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Beszámoló az ABÉVA 2016. I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2017-2031. közötti gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Kozma Miklós a DAKÖV Kft. kirendeltség-vezetője

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Bursa Hungarica 2017 pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 8/2011. (III. 30.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Októberi bizottsági ülés időpontjának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Egyebek (Daköv javítások, felújítások műszaki tartalma, Daköv - önkormányzat közművagyon átadás problémája, a CBA cent bezárásának hatása)

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Felvétel >>>  Fevétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) József A. utca 1/2-ed tulajdonrészének tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend: Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

2.) Lakáscélú támogatásra érkezett kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Nyilvános ülés: Napirend előtt:

A Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola új igazgatójának bemutatkozása

3.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda tanévkezdésének tárgyi és személyi feltételei, az óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai – véleményezés

Előterjesztők: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatása 2015/16-os nevelési évről és a 2016/17-es tanévkezdés változásairól– véleményezés

Előterjesztők: Sticzné Szántó Ilona igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói – véleményezés

Előterjesztő: Az Alapítványok Elnökei

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Bursa Hungarica 2017 pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 8/2011. (III. 30.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Októberi bizottsági ülés időpontjának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Szóbeli tájékoztatók: Búcsú,Falunapok, Szüreti bál, Idősek világnapja, Október 23-i ünnepség előkészületeiről

Felvétel >>> 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Mezőőri beszámoló

Előterjesztő: Mezőőrök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Településközpont tervezése - véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Javaslat a településrendezési eszközök jóváhagyásának folytatására – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Alsónémedi hatályos helyi építési szabályzata (HÉSZ) pontosító módosításának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Alsónémedi egészségügyi helyzete

Előterjesztő: Zsin Géza elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Októberi bizottsági ülés időpontjának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Egyebek (máltai utazás névsora, utakba belógó fák) 

Felvétel >>> Felvétel >>>   

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok pályázatának benyújtása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> 

2.) A gyermekorvosi rendelő és védőnői rendelő átalakítás és bővítés műszaki ellenőri díjának emelése (CIVIUM KFT.)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> 

3.) A települési adóról szóló 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>