movie75 document98 business62 business62 paper101 documents15  breakfast13 jarokelo transport305 1 archery6  network73  navigation9 question28  file148   info24

KEZDŐLAP BLOG SZKANDERIZMUS

szkander

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a 100%-os állami támogatással létesítendő bölcsőde helyszínének kiválasztása kapcsán jól kivehetően feszültek egymásnak a helyi politikai csoportosulások erőkarjai. Mindkét oldal számos fortélyt vetett be,  a már hónapok óta húzódó ügyben kezd úgy tűnni, hogy már nem csak a leendő bölcsőde legmegfelelőbb helyszíne a tét. Bármilyen más csoportosítás megtévesztő lehet, ezért a közérthetőség és az egyértelműség kedvéért a feleket nevezzük el vincze- és tüske-féle oldalaknak.

A politikai szkander során vincze-féle oldal tegnap szépen betámasztott, amikor Kozma Miklós alpolgármester úr - Vincze József magyar hangja - legutóbb még a konzervatív alapon nehezen támadható Isten, Haza, Család kisgazda mesterhármast is bedobta, amikor a templomot és egy általa javasolt 48-as emlékművet és a leendő bölcsődét vízionálta egyenes vonalban. Alsónémedi 2014 óta új vívmányt vezett be: itt most radikális egyetértés van. Talán érdemes lenne levédetni szabadalomként.

 

Bár ennek nem túl sok köze van a bölcsődéhez, de tény, hogy nincs 48-as emlékmű a településen, mitöbb egy olyan emlékmű sincs, ahol komoly volumenű rendezvényt lehetne rendezni a végletesen kiábrándító járműforgalom zavaró hatása nélkül. (A Fő út forgalmát még százezrekért sem lehet lehet teljesen lezárni pl. a buszforgalom elől.) 

Az egy nappal korábban megtartott együttes bizottsági ülésen a volt magév-telephely helyszínével kapcsolatban a pgm bemutatott egy tízpontos 'csuklózást' is: hivatkozott a közeli italkimérésre. Persze az 'ellencsuklózásra' sem kellett sokat várni: a schuler-csarnok is hasonló helyzetben lehet a közeli italkimérés miatt és azonnal a szakértőnek felkért építészek és az hivatali előkészítés savazásába kezdtek.

Ez sajnos nem jött be alapon, dr. Percze Tünde jegyző asszony visszavonulót fújt és tisztázta a szerzett jogok kérdését az italkimérés tekintetében: bárhol lesz a bölcsőde, bármelyik bejáratától közúton (közterületen) számított 200 méteren távolságon belül az italkimérések a következő üzemeltető-váltásig működhetnek. (Vagy létesítenek melegkonyhát, mert azzal már kivételnek számít.) A bölcsőde engedélyezése szempontjából ennek nincs akadályozó jelentősége.

A tüske-féle oldal sem tudott mindenki által elfogadható, alternatív helyszínt megnevezni, az elfogadott településközpont-koncepció hiányával egy hosszútávú döntés átgondolatlanságát firtatta, némiképp jogosan. Valójában azonban a korábbi ciklusban készültek tájépítész-javaslatok, de azok valamilyen titokzatos oknál fogva nem kerültek sem a bizottságok, sem a képviselő-testület elé. Ugyan megkérdeztük, hogy mi volt ennek az oka, de szokás szerint nem kaptunk érdemi választ, illetve nem érdemi választ kaptunk. Egyébként a korábban készült koncepciókat - kommentárral együtt - már korábban közreadtuk.

Itt ne feledkezzünk el a később be sem adott norvég pályázat ürügyén sebtiben elfogadott multifunkcionális - akár halottasháznak is beillő - hivatali (rém)álomról. Akkor, a testületi ülés szünetében a kő és acél kompozíció barátságtalanságát firtatva a tervezőtől megtudtuk, hogy 'nem olyan nagy baj, ha egy kicsit félelemkeltő az épület, legalább megköveteli az ügyféltől a jogos tiszteletet'. Hál' Istennek azóta sem hallotunk róla. Korábban valóban született egy döntés a schuler csarnok helyén megvalósítandó polgármesteri hivatal ügyében:

2008-03-07 - KTH067/2008. (03. 07.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:

67/2008. (03. 07.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 42/2008. (02. 28.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal tervezett épületét a 66/2008. (02. 28.) sz. határozat szerinti helyen U alakú épülettel valósítja meg úgy, hogy a belső udvar a templomra nyíljon.

Felelős: dr. György Balázs polgármester.
Határidő: folyamatos.

Látványtervek, skiccek - ha esetleg készültek is - akkoriban, a 'Kihagyva a kihagyandadók!' érában sem lettek nyilvánosságra hozva, így nagyjából kijelenthetjük, hogy ebben a tekintetben a vincze-féle és a tüske-féle brigád sem különb a Deákné vásznánál.

Számos pro és kontra érv is elhangzott a lehetséges bölcsőde helyszínekkel kapcsolatban: település súlypontjától való távolság, iparias környezet, benzingőz. Egy meglehetősen meredek ötlet is bedobódott: az öregtemető helyén bölcsőde. Irrealitásban ez elvitte a pálmát.

A 'Vissza a jövőbe!' megvalósulni látszik: A szavazások során több egymásnak rugaszkodás is volt, de Józan Menyhért képviselő úr hiányzása miatt, se lenyelni, se kiköpni nem tudták az ügyet: nem lett visszavonva a korábbi (schuler csarnok-féle) határozat, de új helyszín bevonása sem kapott többséget. Ami késik, nem múlik, jöhet egy újabb menet és tombolhat a szkanderizmus.