movie75 document98 business62 business62 paper101 documents15  breakfast13 jarokelo transport305 1 archery6  network73  navigation9 question28  file148   info24

Utoljára módosítva a taggyűlés által 2015. 12. 17-én  elfogadott  új alapszabály és a 2016-2020 időszakra vonatkozó  stratégiai terv alapján.

A Civil Kapocs Egyesület

TÁRSADALMI JÖVŐKÉPE

Olyan településsé szeretnénk tenni Alsónémedit, ahol a nyílt önkormányzásnak és a társadalmi párbeszédnek köszönhetően a lakosságnak lehetősége van és együtt is működik az önkormányzattal település működtetésében, fejlesztésében, a közös jövőnket alakító döntések meghozatalában.

Olyan településsé szeretnénk tenni Alsónémedit, ahol a fenntarthatóságot és általában közérdeket nem írhatják felül a befolyással rendelkező egyéni érdekek.

Olyan településsé szeretnénk tenni Alsónémedit, ahol az hivatalos elismerés és a tisztségviselők kiválasztása nem politikai döntés.

Olyan településsé szeretnénk tenni Alsónémedit, ahol a helyi közhatalom gyakorlása nem a politikai leszámolás eszköze.

ALAPÉRTÉKEI

A nyíltság a bizalom alapja, a titkolózás bizalmatlanságot szül.

Bizalom nélkül nem lehet hitelesen közhatalmat gyakorolni.

A közügyek iránti érdeklődés, tájékozódás nem csak jogunk, hanem kötelességünk is.

A közügyek iránti érdektelenség a korrupció melegágya.

A szabad véleménynyilvánítás előfeltétele a hiteles információ.

A lakosság bevonása a fontosabb, hosszútávú hatással bíró döntésekbe nem a képviselői felelősség áthárítása.

Bárki véleménye fontos lehet és érdemes is meghallgatni.

A közügyek általában nem közérthetőek, de azzá kell tenni őket.

A törvényeket nem csak betartani, hanem betartatni is kell.

CÉLJAI

A közügyek érdekessé, hozzáférhetővé, közérthetővé tétele, a lakossági vélemények, kezdeményezések aktív gyűjtése és fellépés a megvalósítás érdekében. 

Alsónémedi lakói és a képviselő-testület közötti társadalmi párbeszéd megteremtése. 

Folyamatos együttműködés az Alsónémedin működő szervezetekkel, különböző lakossági csoportokkal és bevonásuk a közügyekkel kapcsolatos döntési és döntés előkészítési folyamatokba. 

Civil kontroll, fellépés Alsónémedi önkormányzatának tevékenysége során az átlátható döntéshozatal és gazdálkodás érdekében. 

A nyilvánosság erejével való fellépés a törvénytelen, a törvényes, de nem etikus ügyletekkel szemben is. 

Aktív szerepvállalás egy környezettudatos és fenntartható Alsónémediért. 

A településről származó, a sport, kultúra, művészet és tudomány területeken figyelemre méltó eredményt elérő személyek támogatása és elismerése, illetve munkásságuk ápolása és megismertetése a település lakóival. 

A helyi kulturális értékek és hagyományok ápolása és megőrzése. 

Az egyesület működési területét elsődlegesen Alsónémedi, másodlagosan Magyarország területe képezi.

 TEVÉKENYSÉGEI

Internetes portál(www.civilkapocs.hu), fórum és egyéb elektronikus tájékoztatási megoldások üzemeltetése.

Innovatív közigazgatási gyakorlatok fejlesztése, bevezeteése, üzemeltetése.

Helyi elektronikus petíciós platform fejlesztése, bevezetése, üzemeltetése.

Közreműködés a helyi köztéri problémák elektronikus ügykezelésében.

Az Alsónémedi NK önkormányzat működése során keletkező határozatok, rendeletek, jegyzőkönyvek, hang- és képfelvételek adatainak különleges feldolgozása és közzététele olyan módon, hogy könnyen és akadálymentesen lehessen megismerni és átlátni a döntési folyamatok pontos adatait, motivációit, megérteni az egyes összefüggéseket.

Fórumok, nyilvános viták és egyéb közösségi rendezvények szervezése