movie75 document98 business62 business62 paper101 documents15  breakfast13 jarokelo transport305 1 archery6  network73  navigation9 question28  file148   info24

KEZDŐLAP KÖRNYEZET 'SZEMÉT' ÜGY Biztos, hogy jó helyen van a létesítendő M-4 kút???

Biztos, hogy jó helyen van a létesítendő M-4 kút???

Azért vetődött fel bennem két komoly kérdés, mert bár a sitt-telep rekultivációs terv készítője is kiemeli, hogy a régióban a talajvíz áramlása D-DNY-i, de a lerakó területén mégis ÉK-i irányt mutatott.

Ha esetleg valamilyen empirikus módon megállapításra kerülne, hogy a talajvíz mégis a régióban megfelelően áramlik, akkor a talajvíz áramlása szempontjából az összes monitoring kút a hulladéktest felett helyezkedne el. A létesítendő M-4 is.

Ha a vízáramlás irányát nem is firtatjuk, akkor is van egy kis 'bibi'. Ugyanis a monitoring kutak helyzetét és számát a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szabályozza, miszerint a talajvíz áramlása szempontjából a hulladéktest felett is kell elhelyezni monitoring kutat a referencia értékek meghatározása miatt:

3. A felszín alatti víz ellenőrzése

A felszín alatti víz védelme érdekében ellenőrizni kell, hogy a hulladéklerakás veszélyezteti-e a környezetében lévő felszín alatti vizet. Ennek érdekében a felszín alatti vízáramlás szempontjából a hulladéklerakó feletti területen legalább egy, a hulladéklerakó alatti területen legalább két monitoring kutat (mérési pontot) kell kialakítani a hulladéklerakó hatásterületén belül. Referenciaértékeknek a felső monitoring kútból vett vízminta vizsgálata során mért értékeket kell tekinteni. A hulladéklerakóból származó szennyezettség jellemzésére az alsó monitoring kutakból vett vízminták vizsgálata során mért értékeket a referenciaértékekhez kell viszonyítani. A monitoring kutak helyét és számát - a tervezőnek a hulladéklerakó hatásterületére készített hidrogeológiai szakvéleményen alapuló javaslata figyelembevételével - a Felügyelőség határozatban állapítja meg.


forrás: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet

Az M-4 kút ide van betervezve:

Az M-4 biztos jó helyen van????

Az M-1,M-2,M-3 monitoring kutak hulladéktest északkeleti oldalán vannak, ha a hivatalos talajvízáramlás irányt feltételezzük, szerintem akkor sincsenek jó helyen.

Miért nincs referencia értéket adó monitoring kút?