movie75 document98 business62 business62 paper101 documents15  breakfast13 jarokelo transport305 1 archery6  network73  navigation9 question28  file148   info24

KEZDŐLAP KÖRNYEZET 'SZEMÉT' ÜGY

https://www.youtube.com/watch?v=PpUKStSqXe4&t=13m35s

 

2014 évi monitoring jelentés >>>

 

A rekultivációs kötelezéssel terhelt lerakó megszerzése anyagi hátránnyal járt

Korábban már részletesen foglalkoztunk az üggyel, de időközben született egy jogerős bírósági döntés az egykori lerakó tulajdonjogáról és most jöttünk rá, hogy egy enyhén szólva nem elhanyagolható körülmény pedig elkerülte a figyelmünket. A jogerős ítéletből érdemes kiemelni két  bekezdést, ami azt a korábbi véleményünket támasztja alá, miszerint.Magyarán szólva ez a pofátlan atipikus szerződés annyiról szólt, hogy fogadd el, hozd rendbe pályázati pénzből, vállald a monitoringot és az anyagi kockázatokat az utógondozási időszakra, majd add vissza ingyen. Mindenesetre a bíróság jogerősen elutasította a felperes Acsai Károly keresetét.

 

 

Értékelés a 2011-2013 évi monitoring eredményekről >>>

 

Értékelés a 2011-2012 évi monitoring eredményekről >>>

 

dr. Galambos EszterMa volt a sitt-lerakóval kapcsolatos (ajándékozási) szerződés érvényessége ügyében indított kereset (első) másodfokú tárgyalása. Dr. Reményi Éva elnökletével tárgyaló bírói tanács szeptember 11-ére tűzte ki a következő tárgyalást. A felperes jogi képviselőjének be kell csatolnia az első rekultivációs kötelezését, az alperes önkormányzatnak pedig 30 napon belül pontosan meg kell neveznie, hogy a szóban forgó megállapodás melyik bontófeltételt jelöli meg a meghiúsulás indokaként. A felperes jogi képviselője hivatkozott az elsőfokú eljárásban tanúként meghallgatott dr. György Balázs és Riba Róbert urak által tett nyilatkozatokra. Érdekesség, hogy az alperes jogi képviselője - dr. Galambos Eszter -  szerint Riba úr (akkor)  százmillió forintra becsülte a rekultivációs munka költségeit. Rögtön eszembe jutott az Acsai-féle dupla haszon aranyköpés: "...kihordjuk a földet, behordjuk a szemetet...". Ha mai áron tényleg százmilliós a rekultiváció valós költsége, akkor miért 335 millió forint szerepel a  rekultivációs terv-ben a 37. oldalon (+ áthalmozás még vagy 70 millió)? Rásózzuk ingyen az önkormányzatra a kötelezést és esetleg a rekultiváción is keresünk egy-kétszázmilliót???

 

Előfordulhat-e egy önkormányzatnál -  egy állami szervnél - hogy kis híján százmilliós ingatlan tulajdonszerzését senki nem kezdeményezi? A lentiek szerint a hivatal nem tudja megmondani, hogy is indult az Acsai-féle lerakótól északra eső ingatlan beszerzésének folyamata. Biztos egyszer valamikor, valahogy beférkőzött a képviselők tudatába, aztán egy óvatlan pillanatban felszínre tört. Egyszerre. Annyira egyszerre, hogy hirtelen nem is tudták eldönteni a képviselők, hogy kinek is az ötlete volt az ingatlanvásárlás: Mindenkié volt, tehát senkié nem lett.

 

Az egyesületünk által figyelemmel kísért egyik legfontosabb, legnagyobb horderejű ügy az Acsai-féle lezárt lerakó, illetve a kb. félmilliárd forintra rúgó rekultivációs kötelezés sorsa. Azt fontos megjegyezni, hogy elvileg a hulladéklerakó üzemeltetőjének lett volna a kötelessége 'félretenni', elkülöníteni a hulladékelhelyezési díjból azt a pénzösszeget, ami a rekultiváció és a 30 éves utógondozás költségeit fedezné. Elvileg. Ehelyett ebben az esetben a lezárt lerakó tulajdonjoga a rekultivációs kötelezettséggel együtt elajándékozásra került az Alsónémedi Önkormányzat részére, aki pályázati forrásból remélte finanszírozni a költségek nagy részét.

 

Az alábbi mondat az igazságszolgáltatás útvesztőiben kering 2011. májusa óta. Az eldöntendő kérdés még mindig az, hogy a lenti mondatban kértem-e a sitt-telep tulajdonszerzés dokumentumához kapcsolódó pénzforgalmat igazoló mellékleteket vagy nem. (A mondatban van egy elírás: a pályázatával helyett pályázatának-at szándékoztam írni.)

"...A sitt-telep tulajdonosa és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata közötti dokumentumot  (az összes kapcsolódó melléklettel együtt, pl. kp. befizetési bizonylat, banki kivonat részlete), ami a sitt-telep tulajdonszerzésének és pályázatával ügyletével kapcsolatos. Kérem csatolják a beadott korábban pályázatot is..."

 

 

A korábban Acsai-féle szemétbányával kapcsolatos kiadványunkra érkezett - többek között - ez a két visszhang.


Szerző: Képviselő » 2012. szeptember 12., szerda 16:54

A kormány 1340/2012. (IX. 7.) számú határozatával az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Térségi Hulladéklerakó Rekultivációs programot jóváhagyta és felhatalmazta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatóságát a támogatási szerződés megkötéséhez.

A korábbi Testület e projekt keretében kívánta rekultiválni az ún. Acsai -féle sittlerakót!

Az új testület többségi döntéssel kilépett ebből a programból!

KÁR!!!!!


Szerző: garnéla » 2012. szeptember 21., péntek 14:49

A kiadvány tényleg komoly munka volt. Ennyi félinformációt, csúsztatást régen láttam egy helyen. Azért vonjuk le a konkluziót: 200 milliót vesztett a falu, többek között a kiadványkészítő és társai miatt. Megérte?!


Nem tisztünk megvédeni a jelenlegi Képviselő-testületet, illetve az általuk a témában hozott döntéseket, de a fenti két hozzászólás azt sugallja, hogy a jelenlegi Képviselő-testület elcseszte az előző garnitúra által jól előkészített folyamatot. Ergo 200 millió forint pályázati forrástól esett el a település. Azt fontos megjegyezni, hogy a társulás most 29 lerakóra nyert mindösszesen kb. kétmilliárd forintot. Az acsai-féle lerakó évekkel korábban kalkulált rekultivációs terve (a 37. oldalon) járulékos költségek nélkül 335 millió forintos költséggel kalkulál. A járulékos költség az a 60-80 millió forint lenne, amit például a túlművelés miatt kellene pályázaton kívül kifizetni. Ez persze csak arra az esetre érvényes, ha nem kerül elő semmilyen veszélyes hulladék az áthalmozáskor. Tehát 2009-es áron, óvatos becsléssel is kb. 400 millióra rúgna a teljes költség.
Feltételezhetnénk, hogy a korábbi tulajdonos a pályázaton nyert 200 millió feletti legalább 200 milliót majd kifizeti, de ezt inkább fantasy műfajt megszégyenítő naivitás lenne elhinni. Kérdőjel viszont annál több lett.

Nyertes pályázat esetén ki fizetné a maradék 200 milliót?

Netalán a korábbi kalkuláció volt túlárazva a reális 200 helyett 335 millióra?

Ha esetleg így van, akkor mi lehetett ennek az oka/célja?

A tisztánlátás érdekében érdemes újra elolvasni a pgm előterjesztését és/vagy meghallgatni, hogy mi is hangzott el azon a bizonyos rendkívüli ülésen.
- - - - - - -

 

 

 

 

Az Alsónémedi szemétbánya történetét feldolgozó - A pénz nem ehető című - filmünk tegnapi esti bemutatása után e-mailen több - részben azonos tartalmú - lakossági kérdést is kaptunk, amiket megpróbálunk megválaszolni.

 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete végre öntsön tiszta vizet a pohárba!

2011. 05. 26-i kt. ülésen javasoltuk először:

"...Juhász Zoltán kifejti, hogy először csak arról kellene dönteni, hogy a pályázattól elállunk, a visszaadásról majd csak a vizsgálatok után kellene dönteni...."

A biztonság kedvéért még egyszer javasoljuk...

 

 

A lenti felkérésre a válasz nem volt félreérthető, mert dr. György Balázs Úr válasza erre vonatkozóan mindössze egyetlen szóból állt:

NEM!


(Vincze Úré még ennyiből sem, de azt is megértettük.)

 

Miért szabhatott ki a zöldhatóság 2006-ban és 2007-ben 471 + 657 millió hulladékgazdálkodási bírságot?

Valami nyomós oka biztos lehetett rá. Ha egy kicsit utánaolvasunk a hulladékgazdálkodási bírság mértékének, a kiszabásánál figyelembe veszik "... a bekövetkezett kár mértékét és a helyreállíthatóság lehetőségét, kár hiányában a jogsértéssel esetlegesen szerzett előnyt, elhárított hátrányt..." A fentiek alapján nem csodálkozhatunk a milliárdos nagyságrenden, mert az egyik 1996-os szemétbánya ortofotó sarkán valószínűleg az egyik kiszabott bírság alapjául szolgáló tevékenység nyomait láthatjuk.

 

Nem babra megy a játék, avagy egy rekultivációs kötelezettséggel terhelt lezárt lerakó tulajdonszerzése

 

Tényleg hiányzott-e a felhatalmazás?

A szeméttelep sorsának újkori megpecsételésében az első dominót az 1993-as tulajdonszerzés elszalasztása döntötte le, hiszen a későbbi Némedi Bio Ker Kft. tervének meghiúsulása után az Önkormányzat közvetlen befolyással már nem rendelkezhetett.

 

Némedi Bio Ker Kft. R.I.P.

 

Némedi Bio Ker Kft. 1994 március - harmadik menet, avagy füstbe ment a közös ló túrós háta

A 1993 decemberi tulajdonszerzést követően még a 'régi' üzemeltető végezte a telep kezelését. A papírok szerint úgy ahogy. Sajnos Jóvér Urat már nem tudjuk megszólaltatni, mert két évvel ezelőtt magához szólította a Teremtő. Számomra jogilag a mai napig nem világos a később kialakult konstrukció, miszerint egy magántulajdonú ingatlanon a tulajdonos üzemeltet egy önkormányzati lerakót. Erről meg fogunk kérdezni egy szakjogászt.

 

1994. 03. 04. Némedi Bio Ker Kft. igen vagy nem? (második menet)

Sticz Képviselő Úr többször is több kérdésben is aggályát fejezi ki, mert az önkormányzat több módon is hátrányos helyzetbe kerülhetett volna. "Sticz Béla:...A Cégbíróság a törvényt képviseli, nem a tagok érdekeit..." (A vitatott társasági szerződés tervezetét is hamarosan közreadjuk... ) Acsai Úr az ügyben esetlegesen összehívott falugyűlést "őrült ötletnek" titulálja. Széleskörű nyilvánosság? Még mit ne? Egy biztos: a közös ló háta már a megalakulás előtt túrós volt.

Minden kétséget kizáróan az iromány kulcsmondata:

"Acsai Károly: ...Kihordjuk a földet, behordjuk a szemetet..."

 

1994. 01. 28. Némedi Bio Ker Kft. igen vagy nem? (első menet)

Szépen lassan kezd összeállni a kép az akkori cigánygödör, most szeméthegy tulajdonjog-változásával kapcsolatban. Még mindig az a kérdés, hogy dr. György Balázs miért magánszemélyként licitált 1993 év végén. Ebben a jegyzőkönyvben még az is felmerül, hogy az önkormányzat eleve résztulajdonnal rendelkezett, de akkor ez egy 'tollvonással rendezve' lett. Ráadásul a nyilatkozatok szerint a licitálók figyelembe vették volna az önkormányzat közösségi érdek miatti prioritását és felesleges árfelhajtásba sem is mentek volna bele. Elhangzott jónéhány (a jelenlegi következmények ismeretében) kulcsmondat is:

 

Dokumentumfilm a 'szemét' ügyről

2011 év decemberében a Civil Kapocs Egyesület - az Ökotárs Alapítvány támogatásával - dokumentumfilm készítésébe kezdett az Alsónémedi szemétbánya - később sitt-telep - teljes történetéről. Nagyon bonyolult és szövevényes ügyről van szó, de köszönhetően Dimitrov Péter Úrnak és egy tavalyi testületi döntésnek nagyon sok dokumentum áll rendelkezésre és talán lesznek olyanok is, akik személyes tapaszalataikat osztják majd meg velünk. Józan Sándor Úr által 2000-2002 között rögzített videofelvételekből is fogunk bemutatni részleteket.

A film elsődleges célja a tájékoztatás, a teljes folyamat részleteinek feltárása. Kísérletet fogunk tenni az ok-okozati összefüggések megértésére és megértetésére. A nyomtatott kiadvány mellett azért választottuk a multimédás formát, mert így talán könnyebben befogadható ez az egyébként nagyon nehezen megérthető történet.

Ezúton is szeretnénk felkérni mindenkit, akinek véleménye van a történetről és vállalja is a szereplést írjon e-mailt a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. -ra vagy hívja fel a +36 30 9913 704-es telefonszámot!

Azok akik szívesen osztanának meg valamilyen információt, de elővigyázatosságból vagy bármilyen más okból nem akarják felfedni kilétüket, írjanak levelet névtelenül az alábbi címre:

Civil Kapocs Egyesület
Alsónémedi, Kistói u. 21.
2351

A film forgatása és az utómunkák még néhány hetet igénybe fognak venni, 2012 februárra tervezzük a bemutatását.

 

 

Félreértés miatt egy másik ad hoc bizottság jelentése

került előkészítésre személyes betekintésre. Eredetileg az 5-22-es iratban említett, egy sokkal korábbi ad hoc bizottság jelentésébe szerettünk volna betekinteni. Gondoltuk ha már úgyis elmentünk kíváncsiskodni, nem lesz baj ha ezt is lefotózzuk. A kötet 95%-ban egyoldalas a néhány páros oldal a dokumentum végén található.

 

Volt jogi lehetőség?

Szabó László elnök Úr szerint volt.

 

Az 5-22-es csapdája

megoldódni látszik, mert megkaptuk az 5-22-es irathoz kapcsolódó dokumentumok egy részét, a fennmaradó iratokat betekintés útján ismerhetjük meg.

 

A félremagyarázások elkerülése végett

a Honvédelmi Minisztérium Térkpészeti kft-től és a Földmérési és Távérzékelési Intézettől is kikértük az összes rendelkezésre álló, az Alsónémedi szemétbányáról készült légifelvételt, ortofotót.

 

Anti-anmesia kapszula, csak a miheztartás végett

Dr. Gy. Balázs azt találta mondani az utolsó testületi ülésen, hogy 'vélhetően'.

 

 

Civil érdekérvényesítés és közösségfejlesztés - Trust for Civil Society 2011-2012

Az Ökotárs Alapítvány döntő bizottsága támogatásra érdemesnek ítélte

a Civil Kapocs Egyesület 'A mi időzített ökológiai bombánk' c. pályázatát.

 

 

Az 5-22-2000-es irathoz kapcsolódó adatok

Dr. Gy. Balázs - a volt pgm - Úr jelezte korábban, hogy az 5-22-2000-es irat mindent megmagyaráz azzal kapcsolatban, hogy a kt. felhatalmazás ellenére miért is nem került az akkor még csak kevesebb, mint kéthektáros 'szemétbánya' az Önkormányzat tulajdonába. Nekem még mindig nem világos, mert a levél nagyon sok hivatkozást tartalmaz, amiket nem ismerünk. A 'szemét' ügy kibogozásához feltétlen szükséges az ok-okozati összefüggések feltárása, ezért - gondolom a hivatal legnagyobb örömére - küldtem egy közérdekű adatigénylést.

Mivel nekem ez magas, mint kacsának az eperfa, ezért az iratok megismerése után felkérek egy pártoló (ingyenes jogi segítséget nyújtó) szakjogászt is, hogy vizsgálja meg jogi szempontból 'helyén van-e' minden a 'most utoljára mindent megmagyarázok' 5-22-2000-es irat ügyben.

 

Alsónémedi Környezetvédelmi programja 2011-2016

Szerdán kerül a bizottságok elé az új környezetvédelmi program tervezete. A szennyvízkezelő és a sitt-telep meglehetősen 'visszafogottan' kerül említésre. Nem könnyű olvasmány, de megéri legalább próbálkozni.

 

Kikértem a titokzatos 5-22/2000-es iratot

György Balázs Úr szerint a fenti irat 3. és 4. oldala fontos információkat tartalmaz és mindent megmagyaráz azzal kapcsolatban, hogy miért magánszemélyként vett részt a szemétbánya tulajdonjogát eldöntő liciten.

 

5-22/2000 iktatószámú irat

A volt pgm Úr állítása szerint ebben dokumentumban olyan információk vannak, amik magyarázatot adhatnak arra, hogy a konkrét felhatalmazás ellenére mégis miért magánszemélyként licitált a szeméttelep tulajdonjogára 1993 decemberében és nem polgármesterként az önkormányzatot képviselve:

"...keresse meg az 5-22/2000 iktatószámú iratot s annak is 3. és 4. oldalát..."

A levelében azt állította, hogy magánemberként és polgármesterként  sem szokott hazudni és a fenti irat mindent megmagyaráz, de a dokumentumot többszöri kérésre sem küldte el.

Ha a fenti irat valakinek rendelkezésre áll, akkor küldje el a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre!

Előre is köszönöm!

 

Stiglitz tudta...

Nem Stiglitz, de Jóvér Úr leírta a tutit: hogy lehetne a legolcsóbban bővíteni a hulladéklerakót. Jóvér Úr a közös kft megalakítását is felajánlotta, a résztulajdon komoly adu - közvetlen ráhatás lehetősége - lett volna az önkormányzat számára a hulladéklerakó későbbi sorsával kapcsolatban. Nem úgy ahogy a későbbiekben 'alakult'.

 

Szemétbánya adhoc bizottság beszámolója 2000 december

Mérhetetlen szerencsénkre Dimitrov Péter Úr - alias Peti Bá' a Civil Kapocs Egyesület alelnöke - egy hivatásos megszállott gyűjtögető. Kincsesládikájának legeslegaljáról most az Alsónémedi Hírmondóban több mint tíz évvel ezelőtt megjelent adhoc bizottság jelentését húzta elő:

 

Biztos, hogy jó helyen van a létesítendő M-4 kút???

Azért vetődött fel bennem két komoly kérdés, mert bár a sitt-telep rekultivációs terv készítője is kiemeli, hogy a régióban a talajvíz áramlása D-DNY-i, de a lerakó területén mégis ÉK-i irányt mutatott.

 

Az olvasás hasznos, a hazugság csúnya dolog

Már csak azért is, mert az ember találhat információkat, amik már a mai állapotokat ismerve különös jelentőséget kaphatnak.

 

A Képviselő-testületé a lehetőség és a felelősség is...

Az Összefogás a Jövőnkért Alsónémedin Egyesület és a jelenlegi Képviselő-testület a rendelkezésre álló összes iratot kikérte a hivataltól, hogy minél részletesebben megismerhesse az Alsónémedi melletti szeméthegy kialakulásának körülményeit. Felelős döntés meghozásához nem is lehet másképp tenni.

 

Vízvizsgálati eredmények 2011. május


 

Így is lehet...

vagy inkább ez a hozzáállás lenne normális és jogosan elvárható kapacitáshiány vagy objektív körülmények miatti késés esetén mind a hivataltól, mind az adatigénylőtől.

 

Aarhaus anno 1998

Közérdekű adatoknak minősülnek-e a sitt-telep monitoring kútjaiból vett vízminták vizsgálati eredményei? 2001 óta minden kétséget kizáróan.

Az 1998-as Aarhausi Egyezmény célja a jelen és jövő generációkban élő minden egyén azon jogának védelme érdekében, hogy egészségének és jólétének megfelelő környezetben éljen, ezen Egyezményben Részes valamennyi Fél garantálja a nyilvánosság számára a jogot az információk hozzáférhetőségéhez, a döntéshozatalban való részvételhez és az igazságszolgáltatás igénybevételéhez a környezetvédelmi ügyekben a jelen Egyezmény rendelkezései szerint.

Mindenkinek joga van a közérdekű adatokhoz és az egészséget biztosító környezethez. A környezetkárosítás nem ismer határokat - a környezeti adatok „minősítetten közérdekű adatok”.

 

Fussunk neki megint (sokadszorra)...

Jó lenne már végre tisztában lenni azzal, hogy a felszíni vizekre milyen hatással volt/van a túlművelt  ex Acsai-féle most a falué később ki tudja mi lesz sittlerakó. Ahhoz, hogy nyugodt lelkiismerettel hozhasson bárki bármilyen döntést vagy foglaljon állást az ügyben ismerni kellene megnyugtatóan  a pontos helyzetet. Bár az utolsó sittlerakóval kapcsolatos kt. ülésen javasoltam egy feltáró jellegű vizsgálatot, de nem került szavazásra. Mindeddig - miközben láttuk a fényképeken a nyilvánvaló állapotokat - csak azt hallhattuk, hogy "sosem mondták ki".

 

ANSWER, COMMENT, PASARAN

Tegnap egy tértivevény-értesítő várt a postaládában, ma a postán pedig közérdekű adatok. Sajnos a kért word file-ok helyett a község honlapján elérhető  - részben  ékezethibás - fájlokat kaptam meg. Remélem sikerül megkapni a helyes ékezetes betűket tartalmazó file-okat is.

 

Nem csak a sz@rakodásra, de a szemétkedésre is feltettem az életem ;)

Korábban felvettem a kapcsolatot Gyenes Úrral, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás projektvezetőjével. Másolatkészítés lehetősége nélkül betekinthettünk a szemétbánya rekultivációjával kapcsolatos összes iratba. A rekultivációs kötelezés a bányával kapcsolatban tartalmazott egy utalást egy 2011. április 30-i határidejű éves összefoglaló jelentésre.

 

A Képviselő-testület  2011.05.26-i jegyzőkönyve

Mostanában - talán a jegyző személyének változásai miatt - akadozva kerülnek föl az anyagok a község honlapjára, pedig tudtommal a jegyzőkönyveknek az ülést követő 30 napon belül el kellene készülnie. Bár javasoltam, de a 'visszaadás' előtt nem fog készülni feltáró jellegű vizsgálat a szemétbányáról, pedig csak akkor tudhatnánk meg a hulladéktestet elérte-e az utóbbi években drasztikusan emelkedő talajvízszint. A korábbi alámélyítés mértékéről legjobban az alábbi képről meggyőződni.

 

Kommentár nélkül.

küldő Gyenes Szilárd

dátum 2011. június 28. 13:12

tárgy Tájékozatás

 

Kedves Zoltán !


Munkatársaimhoz intézett megkeresésére, mely az Alsónémedi Önkormányzattal kapcsolatos együttműködés tárgyában született, illetékességből az alábbi választ adom Önnek :

Őszintén sajnálom, hogy településükön, helyben nem kapták meg a kért információkat. Az együttműködés dokumentumai nem képeznek szolgálati titkot, azok az állampolgárok részéről álláspontom szerint megismerhetőek. Az önkormányzati társulással történő együttműködés dokumentumaiba hulladékkezelő központunkban, mely az adminisztráció hivatalos helye is, betekintést biztosítok. Amennyiben igénylik, személyes konzultációval is állok szíves rendelkezésükre.

Tekintettel azonban arra, hogy a korábbi együttműködés, pályázati rendszer, igen összetett, számos félreértésre adhat okot, önmagában a dokumentumok postázását nem tartottam célravezetőnek, ezért nem hagytam jóvá. Az egyes iratok esetleges kiadásának helye, a lakossággal közvetlen kapcsolatot tartó helyi önkormányzatnál van, minden szükséges dokumentum a rendelkezésükre áll.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét.

Visszajelzését várva.

Tisztelettel :

Gyenes Szilárd

projektvezető

ügyvezető igazgató

 

Előre is hálás vagyok Gyenes Úrnak a felajánlott személyes konzultáció lehetőségéért! Addig is egy kis olvasnivaló...

Alsónémedi Hulladéklerakó Rekultivációs terve

 


 

Rekultivációs kötelezettséggel terhelt Acsai-féle szemétbánya,
senki többet először, másodszor, harmadszor...

 

Megfogadtam a Polgármester Úr tanácsát

 

Bírósághoz fordultam a közérdekű adatok kiadásával kapcsolatban.

 

Megvilágosodás

"Csak egyetlen dolog van ezen a világon, amit érdemes birtokolnunk, és ez a megvilágosodás. Ahhoz, hogy a megvilágosodás a miénk lehessen, őszinteségre és alázatosságra van szükségünk. Sajnos ebben a világban az őszinteség rég halott, az alázat pedig még meg sem született." forrás: http://www.srichinmoy.org

 

Szemétbánya ajándékozás, első menet (Képviselő-testületi ülés 2010. 10.21.)

Ezt sem kommentálnám, mert önmagáért beszél.

2010. 10. 21. Képviselő-testületi ülés Napirend 5.) Tájékoztató a sitt-teleppel kapcsolatban.

 

'Szemét' ügy újratöltve 2011. 05. 23. (egyenlőre kommentár nélkül)

Vita:

Szavazás:

 

Csecsemőnek minden vicc új, aggastyánnak pedig rossz a memóriája...

ezért úgy gondoltam, hogy érdemes lenne csokorba szedni a vonatkozó iratokat és a lehető legtárgyilagosabban leírni az Alsónémedi határában égtelenkedő szeméthegy történetét. Biztosan nem minden vonatkozó iratot sikerült összegyűjteni, de - a teljesség igénye nélkül - talán egy átfogó képet kaphatunk. A kérdés nagyon is aktuális, mert néhány napon belül a képviselő-testület döntést fog hozni az ügyben.

 

Szemétbanya licit, magánszemélyként vagy a települést képviselve?

Dr. György Balázs vajon miért magánszemélyként vett részt a liciten? Pedig volt felhatalmazása, 133/1992. sz. határozat a 2. oldalon. Talány!

 
További cikkeink...