movie75 document98 business62 business62 paper101 documents15  breakfast13 jarokelo transport305 1 archery6  network73  navigation9 question28  file148   info24

KEZDŐLAP KÖRNYEZET 'SZEMÉT' ÜGY ÉRTHETETLENSÉGESKEDÉSEITEKÉRT

Előfordulhat-e egy önkormányzatnál -  egy állami szervnél - hogy kis híján százmilliós ingatlan tulajdonszerzését senki nem kezdeményezi? A lentiek szerint a hivatal nem tudja megmondani, hogy is indult az Acsai-féle lerakótól északra eső ingatlan beszerzésének folyamata. Biztos egyszer valamikor, valahogy beférkőzött a képviselők tudatába, aztán egy óvatlan pillanatban felszínre tört. Egyszerre. Annyira egyszerre, hogy hirtelen nem is tudták eldönteni a képviselők, hogy kinek is az ötlete volt az ingatlanvásárlás: Mindenkié volt, tehát senkié nem lett.

Aztán hasonló módon - valószínűleg egy másik párhuzamos dimenzióban - megszületett az ad-hoc bizottság is, virtuális felhatalmazással. Nem értem, pedig végre sikerült felfognom, hogy létezik háromszög hiperbolikus parabolidon és divergáló ultraparallel egyenespár is, pedig korábban minden matektanárom eskü alatt állította az egyikről, hogy a belső szögeinek összege 180 fok a másikról meg hogy konvergálnak. Erre jön ez a Bolyai a - nemeuklideszi - hiperbolikus geometriájával , mások meg a táguló univerzumukkal és dugába döntik azt, amit addig tanultam. Ha már együtt kell élnem azzal a tudattal, hogy a párhuzamosok divergálnak, a háromszögek belső szögeinek összege meg kisebb, mint 180 fok - ráadásul a defektus eltérő mértéke miatt nem is mindig ugyanannyival - legalább már azt mondja meg végre valaki, hogy ki az ördög kezdeményezte a tulajdonszerzést és mikor! Utoljára, de elsősorban azt, hogy milyen indoklással!

 


 

feladó: Civil Kapocs < Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. >
címzett: "Dr. Percze Tünde" < Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. >
dátum: 2013. április 17. 10:00
tárgy: Válasz 2013. április 12-i adatszolgáltatás

 

Tisztelt Jegyző Asszony!

Nagy tisztelettel köszönöm a megküldött adatszolgáltatásukat, de a 2013. április 12-i adatszolgáltatásuk nem tartalmazza teljes körűen a 2013. március 10-i adatigénylésünkben is kért közérdekű adatokat.

"...közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat..."

A korábbi adatigényléseinkben olyan közérdekű adatokat kértünk, ami korábban még nem került megküldésre:

"...Az Alsónémedi 081/88 hrsz, ingatlan 2009-es tulajdonszerzési eljárásával kapcsolatos teljes dokumentációt, különös tekintettel az írásos előterjesztésekre, a bizottsági és képviselő-testületi jegyzőkönyvekre és természetesen a lefolytatott közbeszerzési eljárás irataira...."

"...az Alsónémedi külterület 081/88 hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzési folyamatának elindításával kapcsolatos iratokat,  képviselő-testületi és bizottsági határozatokat, jegyzőkönyvek részleteit, írásos előterjesztéseket.  Különös tekintettel arra, hogy ki és milyen indoklással kezdeményezte a tulajdonszerzési folyamat  előkészítésének elindítását...."

"...a Alsónémedi külterület 081/88 hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzésében eljáró ad-hoc bizottság létrehozásával és felhatalmazásával  kapcsolatos iratokat, képviselő-testületi és bizottsági határozatokat, jegyzőkönyvek részleteit, írásos előterjesztéseket..."

Megpróbálom még egyértelműbbé tenni, hogy mely iratok, adatok köre az, ami álláspontunk szerint még nem került megküldésre.

Azokat az iratokat szeretnénk megkapni amiből választ kaphatunk a következő kérdéseinkre:

- KI kezdeményezte a 081/88 hrsz. tulajdonszerzési folyamatának megindítását?

- MI volt az előterjesztő / előterjesztés indoklása a fenti ingatlan esetleges tulajdonszerzésének szükségességével, célszerűségével kapcsolatban?

- MIKOR, milyen körülmények között, milyen felhatalmazással került létrehozásra a tulajdonszerzési folyamat során az önkormányzat képviseletében eljáró ad-hoc bizottság?

Ebben a kérdésben egy százmillió forint nagyságrendű ingatlan korábbi tulajdonszerzéséről van szó.

Valaki, valamikor, valahogyan elő kellett, hogy terjessze a Képviselő-testület felé, hogy a tulajdonszerzés érdemi  tárgyalási szakasza elindulhasson.

A korábban megküldött iratokban erre utalásokat ugyan találtunk

(Részlet a 2009. augusztus 17-én megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből:)

"...feladata volt egy „ad-hoc” bizottságnak az iparterületen történő földvásárlás..."

de a fenti, még mindig nyitva álló fenti kérdésekre választ adó információkat nem.

Korábbi adatszolgáltatásaik során nem került kivétel nélkül megküldésre az összes előterjesztés,

csak azok, amikre konkrét adatigényléseket küldtünk.

Azt is megértem, hogy abban az időben nem Ön volt az önkormányzat jegyzője,

de kérem, hogy ettől függetlenül tegyenek eleget az adatszolgáltatási kötelezettségüknek!

Nem szeretnénk ebben az ügyben is egy újabb bírósági keresetet indítani.


Nagy tisztelettel és üdvözlettel:Juhász Zoltán elnök

Civil Kapocs Egyesület