movie75 document98 business62 business62 paper101 documents15  breakfast13 jarokelo transport305 1 archery6  network73  navigation9 question28  file148   info24

KEZDŐLAP KÖRNYEZET 'SZEMÉT' ÜGY Szeméthegyet ajándékba?

Szeméthegyet ajándékba

szívesen ad az ember, főleg ha már annyi hulladék van benne, hogy szinte már egy szalmaszál sem fér rá.

Nagyon szövevényes történet, egy kicsit talán mindeninek igaza van, amikor ezzel vagy azzal érvel, hogy mit, mikor és miért tett. A dolgok mai állása szerint sajnos a végeredmény elszomorító: egy nagyjából 5 hektár területű, a környezetből szépen kiemelkedő szeméthegy boldogtalan tulajdonosai vagyunk.

 

Ha visszaadjuk végül, akkor is örökre a miénk marad. Unokáink legnagyobb bánatára.

Ahhoz, hogy legalább megkíséreljük megérteni a történetet, az 1990-es évek elejére kell visszatekintenünk. Szerencsére maradt némi írásos anyag amiből majd kiindulhatunk. Lépésről-lépésre megpróbáljuk bemutatni azt a hosszú és göröngyös zsákutcát, aminek a végén a 22-es csapdája van.

 

Az utolsó érdemi döntést az előző testület hozta az ügyben:

 

2009-12-07 - KTH316/2009. (12. 07.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 2 nem szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:

316/2009. (12. 07.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakra módosítja 310/2009. (11. 27.) sz. önkormányzati határozatát:

A 234-236/2009. (10. 13.) sz. önkormányzati határozatában megjelölt helyrajzi számokat kiegészíti az alsónémedi 081/96 hrsz-al és azzal, hogy az alsónémedi 081/34-35, 0 081/91, 081/96 hrsz-ú ingatlanok telekalakítás után (összevonás) új hrsz-on, 081/96 hrsz-on lesz nyilvántartva. A Képviselő-testület egyben felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert, hogy Acsai Károllyal kösse meg az ajándékozási szerződést a telekalakítás után kialakuló alsónémedi 081/96 hrsz-ú, hulladéklerakó megjelölésű ingatlanra, ezen ajándékozási szerződés felbontására, valamint a visszaajándékozásra vonatkozó megállapodásokat és ez utóbbi kettőre vonatkozó ügyvédi letéti szerződést a 236/2009. (11. 13.) sz. önkormányzati határozatnak megfelelően.

Határidő: azonnal.
Felelős: Dr. György Balázs polgármester
.

 

 

Az elvileg inert lerakó (sitt telep) már a 2010. választási kampány témája is volt:

 

 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés