movie75 document98 business62 business62 paper101 documents15  breakfast13 jarokelo transport305 1 archery6  network73  navigation9 question28  file148   info24

KEZDŐLAP KÖRNYEZET 'SZ@R' ÜGY Vakmerőség vagy most már minden mindegy?

Vakmerőség vagy most már minden mindegy?

Ma a Képviselő-testület egyhangú szavazással felhatalmazta a polgármestert a KEOP támogatási szerződés aláírására. A gond csak az, hogy a Képviselők egyértelmű kérdésére az volt a válasz, hogy a pályázathoz csatolt elemzésben szereplő árakat nem kötelező betartani, illetve a be nem tartásuk nem jár semmilyen következménnyel.

 

A pályázati útmutatója szerintem egyértelműen fogalmaz a CBA-ban szereplő árakkal kapcsolatban:

Általános korlátozások (26. oldal )

A beruházás gazdasági fenntarthatóságát minden pályázónak igazolnia kell, és a CBA-ban megadott lakossági és közületi díjak alkalmazását vállalnia kell.

Amennyiben a fenntartási időszak alatt a projekt hatására, a CBA-ban számolthoz képest, többlet jövedelem keletkezik, azt a 1083/2006/EK Tanácsai rendelet 54. cikk (4) szakasz szabályai szerint vissza kell fizetni.

13.) Pénzügyi elemzés értékelése

...

h.) Díjképlet, díjszint megfelelősége

o A díjképletbe – amennyiben van ilyen, az értékcsökkenés fedezete legyen beépítve. Díjképlet megadása nem kötelező a pályázatban, azonban amennyiben nem adnak meg díjképletet, akkor az ellenőrzésekkor kizárólag a bemutatott nominális díjak fogják a díjképzés alapját jelenteni. (Díjképlet esetén a ténylegesen megvalósuló beruházás költségei adják a díjképzés alapját.)

o A regionális üzemeltető, projekten kívüli szennyvíztisztító vagy vízátadó, illetve bármilyen formában a fejlesztésből részesülő települések esetében a továbbszámlázott szolgáltatások/bevételek kezelése dokumentált kell legyen, amennyiben ilyen tételt a projekt pénzügyi elemzésében ilyen pénzmozgást a projekt jellegzetessége miatt figyelembe kell venni.

o Egységes díjszabás javasolható, de nem kötelező a projekt által érintett, települések, ill. azonos üzemeltető által működtetett települések esetében.

A díjszint, illetve a díjképlet jövőbeni alkalmazása kötelező, az attól való eltérés a támogatás arányos visszafizetését eredményezi. Emiatt a második fordulóban a díjak vállalásáról nyilatkozatot kell csatolni a Pályázati Felhívás és Útmutatóban előírtak szerint.

http://www.nfu.hu/download/30899/keop_120b_Palyutmut_20101011.pdf

 

 


 

Szerintem ez nem olyan dolog, mint mondjuk szivárvány színeiben tündöklő iskolánk. (Kinek tetszik, kinek nem) Ez nem ízlések vagy pofonok kérdése.

Mit fog majd a pgm (nem is olyan sokára) mondani?

Nem ismerte pontosan a KEOP pályázat kiírását?

Kategorikusan kijelentette, hogy a CBA-ban szereplő számok csak kalkuláltak, nincsenek kőbe vésve, a fenntartható működés a szempont, ezzel szemben elvileg külön lapon fog nyilatkozni a CBA-ban szereplő árak vállalásáról.

Mit higgyünk el?

Amit mondott vagy amit majd leír?

Esetleg már azt is fenntartással kezeljük, amit kérdez?

Nem is tudom mit gondoljak, gondoljon mindenki azt, amit akar.

Én egyenlőre csak annyit mondok két mea culpa között, hogy részemről bődületes hiba volt a támogatása.

Tévedtem. Végtelenül sajnálom.