movie75 document98 business62 business62 paper101 documents15  breakfast13 jarokelo transport305 1 archery6  network73  navigation9 question28  file148   info24

KEZDŐLAP CIVIL KONTROLL SUZUKI, A MI SZALONUNK

Ahogy ez várható volt, az utolsó pénzügyi bizottsági ülésen történt 'suzukiullannozás' nem maradt válasz nélkül: dr. Tüske Zoltán úr - külsős bizottsági tagként - lehetőséget kapott, hogy napirend előtt kikérje magának a volt suzuki telephely megvásárlása kapcsán felmerült vádakat. Tüske úr elmondta, hogy 2011-ben ő és dr. György Balázs egyáltalán nem könyörögtek Vincze Józsefnek, hogy a feljelentésről szóló képviselő-testületi határozatot vonassa vissza, hanem csak egy ügyészségi határozatot mutattak be az büntetőeljárás megszüntetéséről.

Különös, mert a hivatalos verzió eddig az volt hogy, ez a bizonyos papírt Józan Krisztián ex-képviselő úr postaládájába fújta be a szél és erre hivatkozva került újratárgyalásra és visszavonásra a feljelentésről szóló határozat. Mit ad Isten, most meg kiderül, hogy az érintettek személyesen vitték be.

A suzuki ullmann ügyben számos feljelentés született, a büntetőeljárás megszűnésének egyik lehetséges oka az lehetett, hogy Vincze József arról tájékoztatta a nyomozóhatóságokat, hogy az önkormányzatot nem érte anyagi hátrány a tulajdonszerzéssel kapcsolatban. Ha pedig nincs sértett vagy sérelem, akkor persze, hogy bűncselekmény hiányában megszűnik az eljárás. Némedi Rezső ex-képviselő úr választási fórumon tett nyilatkozata is ezt feltevést támasztja alá:

A Budai és Kovács ügyvédi iroda még 2011-ben készített egy jogi szakvéleményt, melyben javasolták az akkori képviselő-testületnek a feljelentés megtételét. (A javasolt jogi lépések tartalmi részét 2014-ben egy jogerős bírósági kötelezés után sikerült megismernünk.) Vajon tényleg napirendre kerülhet-e a korábban készült szakvélemény, ahogy azt - Tüske  úr szerint - a pgm kilátásba helyezte? Az öttagú tüske-féle csapat a testületben könnyen leszavazhatná az ügyet, ha dr. György Balázs nem lenne érintett a kérdésben. 4 igen 4 nem esetén viszont korább a pgm szavazat döntött.

 

Különös fordulatot vett a volt suzuki telephely tulajdonszerzésének ügyében lefolytatott helyi 'vizsgálat' részleteinek megismerése érdekében tett kísérletünk. Megismételt elsőfokú eljárás után a Budapest Környéki Törvényszék 2014. június 30-án kelt jogerős ítéletében kötelezte Alsónémedi Önkormányzatát a Budai és Kovács ügyvédi iroda által készített szakvélemény korábban kitakart részeinek megküldésére.

Az jogerős ítélet az indoklásban azonban azt is kimondta, hogy az ügyben zárt ülések tartására törvényesen nem lett volna lehetőség, ezért szerettük volna teljes terjedelmében megismerni a részleteket. (Ha nem zárt, akkor nyilvános ülés...) Az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló Pest Megyei Kormányhivatal szakmai állásfoglalásában osztotta az álláspontunkat és megállapította, hogy 'eljárási szabálytalanság történt':

A törvényességi felügyeleti szerv jelezte, hogy a jegyző asszony - a személyes adatok kivételével - tegye mindenki számára hozzáférhetővé a korábban zárt ülések jegyzőkönyveinek vonatkozó részét.


Az önkormányzatnak most már papírja van róla, hogy titkolózva, a nyilvánosság jogtalan kizárásával tárgyalta meg a volt suzuki telephely tulajdonszerzésének körülményeit.


 

Közérdekű adatok kiadása érdekében indított bírósági kereseteink lefolyása cseppet sem nevezhető unalmasnak. A néha meglepő, néha mulatságos és fordulatokban gazdag események sora  - a soronkívüliség mellett - sem nevezhető éppen gyorsnak. A legkomikusabb helyzet talán az illetékesség megállapítása során alakult ki: egy hónap alatt háromféle határozat született, egy illetékességet rendben találó és két illetékességet más-más bíróságra megállapító határozat is született, ahol az indoklások arra is gondosan kitértek, hogy a felperes mit is értelmezett félre az illetékességgel kapcsolatban.

A Suzuki Ullmann telephely tulajdonszerzésének körülményeit vizsgáló jogi szakvélemény javaslatának megismerése érdekében indított keresetünk először első fokon elutasításra került, majd a másodfokú bíróság - rámutatva az elsőfokú eljárás szabálysértéseire - új elsőfokú eljárást rendelt el. Ezen a bíróságon hangzott el Reményi Éva Tanácselnök Asszony szájából  az emlékezetes "...Ne folytassa Juhász Úr! Tudjuk mi folyik Alsónémedin!..." mondat is, mivel a szemétbánya 'visszaadásának' ügyét is éppen ez a bírói tanács tárgyalta.
A másodfokon eljáró törvényszék szerint a kereset tárgyát képező jogi szakvélemény tárgyalásakor a zárt ülés megtartásának feltételei nem voltak tisztázottak. A megismételt elsőfokú eljárásban az alperes jogi képviselője a zárt ülések indokoltságát az érintettek személyiségi jogának védelmében jelölte meg.

A helyzet végtelen komikumát azt szolgáltatja, hogy az alperesi nyilatkozat név szerint megemlíti az érintetteket, ráadásul még az érintettek az ügyben írt anonimizálatlan leveleit is becsatolja - ami már önmagában abszurd - hiszen elvileg a zárt ülések elrendelése és a szakvélemény anonimizálása is az érintettek személyiségi jogainak védelmében történt.

Az már csak hab a tortán, hogy ezt bírósági keresetünket nem is az érintettek személyének, hanem a jogi szakértő javaslatának megismerése érdekében indítottuk. Az eredeti keresetben azt szerettük volna megtudni, hogy a jogi szakértő mit javasolt a Képviselő-testületnek. Történhetett-e bűncselekmény, tegyen-e feljelentést a Képviselő-testület stb.

Ha így haladunk, hamarosan bírósági ítélet nélkül is megismerhetjük a jogi szakértő javaslatát.

 

Korábban dr. György Balázs Úr azt állította, hogy nem vett részt egyik - a Suzuki Ullmann ügy kivizsgálásával kapcsolatos - döntéshozatalban sem. Szerintünk viszont igen, mert az a képviselő, aki jelen van az ülésen, az jogilag részt vesz a szavazáson. Utólag már tudtuk, hogy ez önmagában nem változtatta volna meg a szavazások eredményét, de értelemszerűen a szavazás előtt ezt még nem lehetett biztosan tudni. Úgy gondoltuk, hogy a legbölcsebb dolog az, ha megkérdezzük a törvényi felügyeletet gyakorló kormányhivatalt. György képviselő úr az ő álláspontjukat csak elfogadja. Ha esetleg nem, akkor meg mostantól nekik fogja írogatni, hogy 'nem szavaztam, nem szavaztam csak részt vettem' és nem minket fáraszt hasonlókkal. A kormányhivatal nem csak azt írta le, hogy György képviselő úr részt vett a szavazáson, hanem azt is, hogy az érintettségét sem ártott volna bejelenteni, de ennek nincs jogkövetkezménye.

 

A kormányhivatal sem válaszolt

pedig már rég lejárt a 15 napos határidő. A korábban kért 1450/2011 számú állásfoglalásukban egyértelműen, nyilatkoznak arról, hogy a kormányhivatalhoz is lehet fordulni közérdekű adatigényléssel és a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokat 15 napon belül a kormányhivatal is megküldi.

Legalábbis elvileg így kellett volna lennie.

 

 

Ki a bűnös?

A kérdés egyszerűen nagyszerű. Szerencsére nem nehéz megválaszolni:

MINDENKI, mert létezik eredendő bűn.

Csak éppen nem járt közben mindenki a Suzuki telephely megvásárlása ügyében, ugyebár?

 

Miért nem kértek garanciát?

Úgy adott előleget egy el nem végzett munkára egy bizonytalan helyzetű cégnek, hogy semmilyen garanciális elemet nem épített bele a Velencei-tó Kapuja projekt szerződésébe a velencei önkormányzat – közölte L. Simon László, a térség fideszes parlamenti képviselője hétfőn az MTI-vel.

 

 

Marthin Luther Kingnek csak egy álma volt, Csordás Úrnak viszont egy konkrét terve.

"Szándékom komolyságát igazolandóan csatolom a következőket."

 

Vincze József polgármester-jelölt anno

még azt gondolta, hogy szerinte jogilag is - de erkölcsileg mindenképpen - aggályos és összeférhetetlen az, ha valaki egy személyben képviseli a település és a vele kapcsolatban álló magánszemélyek, vállalkozások érdekeit.

 

Azt megígérhetem, hogy azok a kétesnek tűnő ügyek ki lesznek vizsgálva

"...Azt megígérhetem, hogy azok a kétesnek tűnő ügyek ki lesznek vizsgálva

 

Rizikó faktor kizárva! Lesz Alsónémedin 2011. december 17-én X-Faktor koncert !

Nem volt könnyű szülés, de hosszú vajúdást követően megszületett.

 

Kedden vajon dönt-e a Képviselő-testület a suzuki telephely tulajdonszerzésének ügyében?

A képviselők jobb helyzetben lesznek mint mi, mert ismerik a komplex jogi szakvélemény következtetését és javaslatát.

 

Suzuki Ullmann jogi szakvélemény feketén-fehéren

Közérdekű adatszolgáltatás keretében megkaptuk a Suzuki telephely tulajdonszerzésének körülményeiről készített komplex jogi szakvéleményt.

 

Miért lesz zárt ülés a munkacsoport beszámolója?

Biztosan valami oka csak van.

 

Suzuki, a mi szalonunk

 

Vigadva, sír a magyar.

Ezt a cikket Józan Sándor Alpolgármester Úr kérésére átmenetileg visszavontuk, mert állítólag komoly érdeklődő volt az ingatlanra, de ugyanakkor fontosnak tartom, hogy mindenki láthassa az épület tényleges műszaki állapotát és eldöntse, hogy ért-e kb. 200 milliót a falunak.

 

Közlemény 2011. 04. 05.

Józan Sándor Alpolgármester Úr kérésére a 'SUZUKI, A MI SZALONUNK' cikkünket átmenetileg visszavontuk.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának elfogadott 2011 évi költségvetésében bevételi oldalon 200 millió forint szerepel a Suzuki Ullmann telephely eladásából. Az Alpolgármester Úr tájékoztatása szerint a napokban vevőként komoly érdeklődő jelentkezett. A településünk érdekeit előtérbe helyezve nem szeretnénk befolyásolni a lehetséges alku és döntés folyamatát.

Ugyanakkor azt az információt is kaptuk, hogy a Katolikus Templom körüli díszburkolat ügyben előrelépés történt, amiről az Alpolgármester Úr írásbeli tájékoztatást ígért. Természetesen, a majd megkapott anyagot közre fogjuk adni.