movie75 document98 business62 business62 paper101 documents15  breakfast13 jarokelo transport305 1 archery6  network73  navigation9 question28  file148   info24

KEZDŐLAP KÖRNYEZET

A Képviselő-testületé a lehetőség és a felelősség is...

Az Összefogás a Jövőnkért Alsónémedin Egyesület és a jelenlegi Képviselő-testület a rendelkezésre álló összes iratot kikérte a hivataltól, hogy minél részletesebben megismerhesse az Alsónémedi melletti szeméthegy kialakulásának körülményeit. Felelős döntés meghozásához nem is lehet másképp tenni.

 

Vízvizsgálati eredmények 2011. május


 

Így is lehet...

vagy inkább ez a hozzáállás lenne normális és jogosan elvárható kapacitáshiány vagy objektív körülmények miatti késés esetén mind a hivataltól, mind az adatigénylőtől.

 

Aarhaus anno 1998

Közérdekű adatoknak minősülnek-e a sitt-telep monitoring kútjaiból vett vízminták vizsgálati eredményei? 2001 óta minden kétséget kizáróan.

Az 1998-as Aarhausi Egyezmény célja a jelen és jövő generációkban élő minden egyén azon jogának védelme érdekében, hogy egészségének és jólétének megfelelő környezetben éljen, ezen Egyezményben Részes valamennyi Fél garantálja a nyilvánosság számára a jogot az információk hozzáférhetőségéhez, a döntéshozatalban való részvételhez és az igazságszolgáltatás igénybevételéhez a környezetvédelmi ügyekben a jelen Egyezmény rendelkezései szerint.

Mindenkinek joga van a közérdekű adatokhoz és az egészséget biztosító környezethez. A környezetkárosítás nem ismer határokat - a környezeti adatok „minősítetten közérdekű adatok”.

 

Fussunk neki megint (sokadszorra)...

Jó lenne már végre tisztában lenni azzal, hogy a felszíni vizekre milyen hatással volt/van a túlművelt  ex Acsai-féle most a falué később ki tudja mi lesz sittlerakó. Ahhoz, hogy nyugodt lelkiismerettel hozhasson bárki bármilyen döntést vagy foglaljon állást az ügyben ismerni kellene megnyugtatóan  a pontos helyzetet. Bár az utolsó sittlerakóval kapcsolatos kt. ülésen javasoltam egy feltáró jellegű vizsgálatot, de nem került szavazásra. Mindeddig - miközben láttuk a fényképeken a nyilvánvaló állapotokat - csak azt hallhattuk, hogy "sosem mondták ki".

 
További cikkeink...